Υπολογισμός Κυβισμού Κινητήρα

Στο πλαίσιο της STEM εκπαίδευσης παρουσιάζεται μέρος του μαθήματος συγκεκριμένα το πείραμα που έγινε από τους ίδιους τους μαθητές. Συμπληρωματικά του μαθήματος υπάρχει μοντέλο προσομοίωσης ανεπτυγμένο στο EASY JAVA SIMULATION σε γλώσσα προγραμματισμού JAVA.
Ο κ. Νικολάου αποσυναρμολογεί τον κινητήρα και υπολογίζει πειραματικά τον κυβισμό αυτού μέσα στο εργαστήριο οχημάτων του 3 ΕΚ Πειραιά (Δραπετσώνας). Η θεωρητική εφαρμογή γίνεται από τους μαθητές στο εργαστήριο Πληροφορικής με την εκτέλεση ψηφιακού διδακτικού σεναρίου

(Μελέτη, Ανάπτυξη, Βασίλειος Νικολάου, Εκπαιδευτικός Μηχανολόγος, MSc STEM στην εκπαίδευση). ).