Σχέση συμπίεσης Κινητήρα Εσωτερικής Καύσης

Στο παρακάτω video παρουσιάζεται ο υπολογισμός της σχέσης συμπίεσης ενός κινητήρα από τον κ Βασίλειο Νικολάου. Το συγκεκριμένο video μπορεί να αποτελέσει ένα μικρό μέρος μεθοδολογίας STEM στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο εμπλουτισμός της με μοντέλο προσομοίωσης με τη βοήθεια υπολογιστή θα δημιουργήσει ικανές συνθήκες για αύξηση των κομβικών δεξιοτήτων των μαθητών σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό project ATS2020.
Στο διδακτικό σενάριο που έχει αναρτηθεί η συγκεκριμένη εκτέλεση πειράματος οι μαθητές με τη μέθοδο επίλυσης προβλήματος κατανοούν επακριβώς τι είναι η σχέση συμπίεσης και τι επηρεάζει στη απόδοση του κινητήρα.
(Μελέτη, Ανάπτυξη Βασίλειος Νικολάου - Εκπαιδευτικός Μηχανολόγος, MSc STEM στην εκπαίδευση).