Ημερίδα STEM 5 Μαίου 2018 στο Ευγενίδειο

Ημερίδα «STEM και Υπολογιστική Παιδαγωγική στην Εκπαίδευση: Επιστημολογικό περιεχόμενο και εφαρμογές"
Στο Ευγενίδειο Ίδρυμα, θα διεξαχθεί στις 5 Μαΐου 2018 Ημερίδα με τίτλο "STEM και Υπολογιστική Παιδαγωγική στην Εκπαίδευση: Επιστημολογικό περιεχόμενο και εφαρμογές".

Θα παρουσιασθούν δια-επιστημονικές εφαρμογές STEM. 
H ιστοσελίδα της ένωσης είναι e3stem.