Η διαδρομή από τις ΤΠΕ στην Επιστημολογία του STEM.

Ομιλία καθηγητή κ. Σαράντου Ψυχάρη.

Η διαδρομή από τις ΤΠΕ στην  Επιστημολογία του STEM.
Αξιοποίηση της Υπολογιστικής Επιστήμης, του Physical Computing ,της Υπολογιστικής Σκέψης και της Επιστημολογίας της «Μηχανικής»  για την επιστημολογία του STEM.