Παρουσίαση των κ.κ. Καρατζά, Μουρκάκου, και κυρίας Πάνου.

Ιωάννης Καρατζάς
Ευαγγελία Πάνου
Παναγιώτης Μουρκάκος
Στην ημερίδα της E3STEM που διεξήχθη στο ίδρυμα Ευγενίδου 5/5/2018  παρουσίασαν : 
1. Ο κ. Μουρκάκος Παναγιώτης Msc STEM στην εκπαίδευση, Μηχανολόγος Μηχανικός Δ/βάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπ/σης παρουσίασε το θέμα: “Εφαρμογή σεναρίου διδασκαλίας με χρήση Εκπαιδευτικής Ρομποτικής σε μαθήματα του Μηχανολογικού τομέα” που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τους κ.κ. Μοσχονησιώτη Σ., Κουρεντζής Κ.


 2. Ο κ. Καρατζάς Ιωάννης Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας, Μτφ STEM στην εκπαίδευση παρουσίασε εκτενώς το θέμα: “Ένα παράδειγμα STEM στην διδασκαλία Τεχνικών θεμάτων” 

 3. Η κ. Πάνου Ευαγγελία Δρ Φυσικής ΕΚΠΑ παρουσίασε το θέμα: “STEM και Τέχνη-Κουλτούρα: Μια περίπτωση εφαρμογής στα ηλιακά ρολόγια "στον πύργο των Ανέμων” Η διάρκεια του video είναι 37 λεπτά.Μοντέλο Προσομοίωσης της παρουσίασης του κ. Καρατζά Ι.

Το arduino της παραπάνω προσομοίωσης.