Για την προβολή περισσότερων αναρτήσεων πιέστε στο τέλος κάθε σελίδας "παλαιότερες αναρτήσεις".

Παρουσίαση των κ.κ. Καρατζά, Μουρκάκου, και κυρίας Πάνου.

Ιωάννης Καρατζάς
Ευαγγελία Πάνου
Παναγιώτης Μουρκάκος
Στην ημερίδα της E3STEM που διεξήχθη στο ίδρυμα Ευγενίδου 5/5/2018  παρουσίασαν : 
1. Ο κ. Μουρκάκος Παναγιώτης Msc STEM στην εκπαίδευση, Μηχανολόγος Μηχανικός Δ/βάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπ/σης παρουσίασε το θέμα: “Εφαρμογή σεναρίου διδασκαλίας με χρήση Εκπαιδευτικής Ρομποτικής σε μαθήματα του Μηχανολογικού τομέα” που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τους κ.κ. Μοσχονησιώτη Σ., Κουρεντζής Κ.


 2. Ο κ. Καρατζάς Ιωάννης Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας, Μτφ STEM στην εκπαίδευση παρουσίασε εκτενώς το θέμα: “Ένα παράδειγμα STEM στην διδασκαλία Τεχνικών θεμάτων” 

 3. Η κ. Πάνου Ευαγγελία Δρ Φυσικής ΕΚΠΑ παρουσίασε το θέμα: “STEM και Τέχνη-Κουλτούρα: Μια περίπτωση εφαρμογής στα ηλιακά ρολόγια "στον πύργο των Ανέμων” Η διάρκεια του video είναι 37 λεπτά.Μοντέλο Προσομοίωσης της παρουσίασης του κ. Καρατζά Ι.

Το arduino της παραπάνω προσομοίωσης.