Παρουσίαση της E3STEM από τoν Πρόεδρο κ. Ψυχάρη Σαράντο