Παρουσιάσεις του κ. Παπάζογλου και της κ. Ανδρέου στην ημερίδα της E3STEM

Παπάζογλου Παναγιώτης
Ανδρέου Σοφία
Στην ανάρτηση αυτή παρουσιάζεται μέρος της ημερίδας της E3STEM που έγινε στο ίδρυμα Ευγενίδου την 5/5/2018. Στο video που ακολουθεί (διάρκειας μίας ώρας) :

Ο κ. Παπάζογλου Παναγιώτης, Καθηγητής (ΔΕΠ) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και η κ. Ανδρέου Σοφία, MSc STEM στην εκπαίδευση, δασκάλα, εξηγούν τι είναι το Γενικό ή προσαρμοσμένο STEM. Επίσης αναφέρονται στην ανάπτυξη προβληματισμών και προσαρμογή αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία.