Εξαιρετικό Άρθρο για το STEM στο επιστημονικό περιοδικό Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Με τίτλο «Υπολογιστική Σκέψη, Επιστημολογία των Μηχανικών και Υπολογιστική Παιδαγωγική: Μια πρόταση εισαγωγής του STEM στην εκπαίδευση» των κ.κ. Ψυχάρη, Κοτζαμπασάκη και Καλοβρέκτη έχει δημοσιευθεί στο πρώτο τεύχος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας «Επιστήμες και Εκπαίδευση». Το άρθρο βρίσκεται στη διεύθυνση: psycharis-kotzampasaki_kalovrektis
Η εισαγωγή της έννοιας της υπολογιστικής σκέψης προκάλεσε πολλές συζητήσεις για την νέα αυτή ικανότητα αναλυτικής και κριτικής σκέψης, ενώ υπάρχουν πολλές έρευνες σχετικά με την ολοκλήρωση της υπολογιστικής σκέψης καθώς και της επιστημολογίας των μηχανικών στην επιστημολογία του STEM (science, technology, engineering and mathematics). Πρόσφατα μάλιστα εμφανίσθηκε και ο όρος Computational Pedagogy-Υπολογιστική Παιδαγωγική ως μια επέκταση της τεχνολογικής παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου (TPACK), όπου θεμελιώδης συνιστώσα θεωρείται ο υπολογισμός-computing που οδηγεί στο CPACK. Αυτό το άρθρο παρουσιάζει τρέχουσες απόψεις άλλων ερευνητών για την υπολογιστική σκέψη, την υπολογιστική παιδαγωγική, την υπολογιστική επιστήμη, την επιστημολογία των μηχανικών και το STEM, και η συνεισφορά του είναι α) στην σύνδεση των διαφόρων τρόπων ολοκλήρωσης του STEM με αντίστοιχα επιστημολογικά ρεύματα και β) στην πρότασή του για την υιοθέτηση του υπολογιστικού πειράματος ως εργαλείου/μεθοδολογίας υλοποίησης της Υπολογιστικής σκέψης και του computing στην επιστημολογία του STEM.