Για την προβολή περισσότερων αναρτήσεων πιέστε στο τέλος κάθε σελίδας "παλαιότερες αναρτήσεις". Δεν υπάρχει κανένα οικονομικό όφελος για τον Blogger από τη σελίδα αυτή...

Απόφαση Αρείου Πάγου για κρίσεις Δ/ντων 2011

Στο πρώτο Link σχολιάζει ο κ. Πλατάρος Γιάνης τις κρίσεις διευθυντών σχολείων  με την 

ευκαιρία της έκδοσης απόφασης του Αρείου πάγου για απόρριψη της αναίρεσης της τέως 

διευθύντριας εκπαίδευσης. Στο δεύτερο όμως Link υπάρχει ανάρτηση της ιστοσελίδας 

Vukentra για την απόφαση του Αρείου Πάγου. 

https://www.facebook.com/

https://view.publitas.com