Για την προβολή περισσότερων αναρτήσεων πιέστε στο τέλος κάθε σελίδας "παλαιότερες αναρτήσεις". Δεν υπάρχει κανένα οικονομικό όφελος για τον Blogger από τη σελίδα αυτή...

Εκπαιδευτικό αντικείμενο για μεθοδολογία STEM (LabVIEW - Backpressure Catalytic Converter)

Χρησιμοποιήσαμε πάλι το LabVIEW για να αναπτύξουμε ένα μοντέλο προσομοίωσης με το οποίο ο μαθητής πειραματίζεται στον υπολογιστή για την εύρεση της αντίθλιψης του καταλυτικού μετατροπέα. Το αποτέλεσμα αυτό θα τον βοηθήσει να αποφασίσει αν απαιτείται αντικατάσταση αυτού. Με τα ποτενσιόμετρα ρυθμίζει εικονικά στο μοντέλο την πίεση πριν και μετά προκειμένου να καταγράψει την αντίθλιψη (διαφορά πιέσεων που υπάρχει στην είσοδο και έξοδο του καταλυτικού μετατροπέα).
Το εκπαιδευτικό αυτό αντικείμενο σαν μοντέλο προσομοίωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του η και στο πλαίσιο της STEM προσέγγισης σε κάποιο διδακτικό σενάριο πάντα όμως σε συνδυασμό με το πείραμα στο εργαστήριο.
Μελέτη, Ανάπτυξη:
Πολύδωρος Σταυρόπουλος
Εκπαιδευτικός Μηχανολόγος
MSc STEM στην Εκπαίδευση
Παιδαγωγικό τμήμα ΑΣΠΑΙΤΕ