Εκπαιδευτικό αντικείμενο για μεθοδολογία STEM (Mathematica)

Στο πλαίσιο των ιδεών που θέλουμε να δώσουμε στους εκπαιδευτικούς για εφαρμογή εκπαιδευτικών λογισμικών σε μεθοδολογία STEM στην εκπαιδευτική διαδικασία, παρουσιάζουμε στο video το λογισμικό Mathematica της εταιρείας Wolfram σε μια εφαρμογή που υπολογίζει αυτόματα τον όγκο φορέα καταλύτη και σχεδιάζει το προφίλ δύο ειδών καταλυτικών μετατροπέων, κυλινδρικής και ελλειπτικής μορφής.
Ο βαθμός δυσκολίας είναι λίγο μεγαλύτερος από όλα τα άλλα λογισμικά που έχουν παρουσιασθεί στη σελίδα αυτή. Αυτό μπορεί να αποτελέσει μέρος μαθήματος ή και διδακτικού ψηφιακού σεναρίου με προσέγγιση STEM.
Μελέτη, Ανάπτυξη:
Πολύδωρος Σταυρόπουλος,
Εκπαιδευτικός Μηχανολόγος
MSc STEM στην Εκπαίδευση
Παιδαγωγικό τμήμα ΑΣΠΑΙΤΕ