Τι είναι το European Schoolnet.

Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, επιδιώκει να φέρει την καινοτομία στη διδασκαλία και τη μάθηση στους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς:    τα  Υπουργεία Παιδείας, τα σχολεία,  τους εκπαιδευτικούς, τους ερευνητές και τους εταίρους της βιομηχανίας.

Είναι το δίκτυο των 34 ευρωπαϊκών Υπουργείων Παιδείας με έδρα τις Βρυξέλλες. Βασίζεται στην αποστολή να στηρίξει τους φορείς της εκπαίδευσης στην Ευρώπη για την μετατροπή των εκπαιδευτικών διαδικασιών για τις ψηφιοποιημένες κοινωνίες του 21ου αιώνα. Αυτό το κάνει εντοπίζοντας και δοκιμάζοντας ελπιδοφόρες καινοτόμες πρακτικές, μοιράζοντας στοιχεία σχετικά με το αποτέλεσμά τους και υποστηρίζοντας την ενσωμάτωση των πρακτικών διδασκαλίας και εκμάθησης που ευθυγραμμίζονται με τα πρότυπα του 21ου αιώνα για τη συνεκπαίδευση.
Από την ίδρυσή του το 1997, το European Schoolnet χρησιμοποίησε τους δεσμούς του με τα υπουργεία Παιδείας για να βοηθήσει τα σχολεία να καταστούν αποτελεσματικά στην παιδαγωγική χρήση της τεχνολογίας, εξοπλίζοντας τόσο τους δασκάλους όσο και τους μαθητές με τις απαραίτητες δεξιότητες για να επιτύχουν στην ψηφιακή κοινωνία.
Οι δεξιότητες στην επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM) γίνονται όλο και πιο σημαντικό μέρος του βασικού γραμματισμού στη σημερινή οικονομία της γνώσης. Για να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή ανάπτυξη, θα χρειαστούμε ένα εκατομμύριο επιπλέον ερευνητές έως το 2020. Ωστόσο, η εκπαίδευση των επιστημών δεν μπορεί πλέον να θεωρείται ελίτ κατάρτισης για μελλοντικούς επιστήμονες ή μηχανικούς μόνο οι πολίτες που έχουν επίγνωση της επιστήμης μπορούν να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να ξεκινήσουν διάλογο σχετικά με κοινωνικά ζητήματα με γνώμονα την επιστήμη.

Το European Schoolnet βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της συζήτησης σχετικά με τον τρόπο προσέλκυσης περισσότερων ανθρώπων στην επιστήμη και την τεχνολογία για την αντιμετώπιση του μελλοντικού χάσματος δεξιοτήτων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Το STEM είναι ένας από τους σημαντικότερους θεματικούς τομείς του European Schoolnet. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 30 πρωτοβουλίες εκπαίδευσης STEM, χρηματοδοτούμενες από Υπουργεία Παιδείας μέλη της European Schoolnet, εταίρους της βιομηχανίας ή από τα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το χαρτοφυλάκιο των έργων STEM EuropeanNetworknet ποικίλλει από την κατάρτιση των εκπαιδευτικών (Amgen Teach) έως την τεχνολογική μάθηση (Next-Lab) και την ευαισθητοποίηση των επιστημόνων στα σχολεία (Space Awareness).

Το European Schoolnet είναι επίσης επικεφαλής του έργου δύο στρατηγικών πρωτοβουλιών στην εκπαίδευση των επιστημών και των μαθηματικών στην Ευρώπη: STEM Alliance και Scientix.

"Το European Schoolnet έχει εξελιχθεί για να γίνει ένας από τους βασικούς οργανισμούς που συμμετέχουν στη μετατροπή της διδασκαλίας και της μάθησης στο σχολείο και στη χρήση της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ ως δύναμης βελτίωσης".