Μάθηση από την Εμπειρία...


Σε αυτήν την ανάρτηση παρουσιάζουμε εξαιρετικές πρακτικές που μπορούν να ενσωματωθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία με προσέγγιση STEM. Είναι σημαντική ενέργεια ο εμπλουτισμός της διδακτικής πρακτικής με την ανάθεση έρευνας στους μαθητές αλλά και της δημιουργίας εκπαιδευτικών αντικειμένων από ηλεκτρονικά εργαστήρια εικονικής πραγματικότητας. 
Στην ιστοσελίδα Go-Lab μπορούμε να βρούμε απομακρυσμένα και εικονικά εργαστήρια για πολλούς διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς όπως είναι: η Φυσική, η Αστρονομία, η Χημεία, η Βιολογία, η Γεωγραφία, τα Μαθηματικά, οι τεχνολογικές επιστήμες όπως  Μηχανολογία, Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική κ.λπ.. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δωρεάν αυτά τα εργαστήρια μαζί με τους μαθητές μας για να εμπλουτίσουμε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της τάξης με διαδραστικά πειράματα για να γίνει πιο ελκυστικό το μάθημα. Επιπλέον μπορούμε να βρούμε εφαρμογές μάθησης, οι οποίες θα υποστηρίξουν τους μαθητές στη διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων μέσα από την επίλυση του προβλήματος, τη διεξαγωγή επιστημονικών πειραμάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων. 
Θα αναφερθούμε σε ένα απλό παράδειγμα για να γίνει κατανοητό πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εκπαιδευτικό υλικό που παρέχεται από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.
Αφού επιλέξουμε το εκπαιδευτικό αντικείμενο που επιθυμούμε πιέζουμε δεξιά επάνω το "μπουτόν" PREVIEW για να καταστεί εφικτή η εργασία μέσα στο εικονικό εργαστήριο.

Στην παρακάτω φωτογραφία βλέπουμε την κατασκευή με drag and drop ενός ηλεκτρικού κυκλώματος που δημιουργήθηκε από τον blogger με την μεταφορά από αριστερά των εξαρτημάτων στο κεντρικό πάνελ. Αυτό αποτελείται από μια ηλεκτρική πηγή που μπορεί η τάση της να ρυθμιστεί από τη δεξιά στήλη των οργάνων και συγκεκριμένα από το επάνω όργανο ρύθμισης και μέτρησης που τώρα δείχνει 5 Volts. Αν η τάση αυξηθεί πάνω από την ονομαστική του λαμπτήρα, τότε αυτός καίγεται. Ο διακόπτης ανοιγοκλείνει με κλικ του ποντικιού πάνω του. Το αμπερόμετρο που τοποθετήθηκε στο κύκλωμα δείχνει δεξιά την τιμή του ρεύματος που καταναλώνει ο λαμπτήρας. Μπορούν οι μαθητές να επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματα στο χαρτί... με τους γνωστούς μας τύπους. Υπάρχουν πολλές ακόμη δυνατότητες οι οποίες απαιτούν διάθεση και χρόνο από τον εκπαιδευτικό να τις "ψάξει" για να είναι έτοιμος στην ένταξη του αντικειμένου αυτού στη διδασκαλία.Στην επόμενη φωτογραφία φαίνεται η φωτοβολία του λαμπτήρα με το κλείσιμο του διακόπτη και η ένδειξη του ρεύματος δεξιά στο όργανο. 


Τέλος παραθέτουμε μια φωτογραφία ακόμη που δείχνει την τοποθέτηση μίας αντίστασης στο κεντρικό πάνελ. Πιέζοντας με το ποντίκι πάνω της ανοίγει ο χρωματικός κώδικας που μπορούμε να ρυθμίσουμε την ακριβή τιμή της αντίστασης που επιθυμούμε. 


Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα για να αντιληφθεί ο αναγνώστης τις δυνατότητες που δίνει η εξαιρετική αυτή ιστοσελίδα. Χρειάζεται να αναζητήσουμε τη δική μας εφαρμογή  μέσα στους επιστημονικούς τομείς και στα εκπαιδευτικά αντικείμενα με υπομονή. 


O ιστότοπος Go-Lab χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Go-Lab που είναι συγχρηματοδοτούμενο από το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.