Σχεδιασμός εικονικών κυκλωμάτων με το ελεύθερο λογισμικό Fritzing

Το λογισμικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού αντικειμένου σε πληθώρα μαθημάτων και ειδικοτήτων με μεθοδολογία STEM.
Το Γερμανικό Πανεπιστήμιο Applied Sciences of Potsdam δημιούργησε την εικονική πραγματικότητα του Arduino

Πρόκειται για ένα ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα με το οποίο μπορούμε να σχεδιάσουμε σε σχεδόν επαγγελματικό επίπεδο με απεικόνιση:
  1. παραστατικά και σχηματικά κυκλώματα 
  2. κυκλώματα με το Arduino χωρίς να διαθέτουμε τον πραγματικό εξοπλισμό
  3. τυπωμένα κυκλώματα.
Το δωρεάν λογισμικό Fritzing είναι μια εξαιρετική εφαρμογή που ανέξοδα ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός μπορούν να κατασκευάσουν εκπαιδευτικά αντικείμενα με πολύ μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων. Η κατασκευή ενός κυκλώματος πάνω στο γνωστό breadboard αυξάνει τις κομβικές δεξιότητες των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών. Το λογισμικό είναι πολύ φιλικό στο χρήστη και απαιτείται ελάχιστος χρόνος για εξοικείωση και προσαρμογή στο περιβάλλον εργασίας αφού όλα είναι drag and drop. Πιέζοντας πάνω στο εξάρτημα μπορούμε να αλλάξουμε την τιμή αυτού από το πεδίο μεταβολής της. Όταν σχεδιάζουμε ένα κύκλωμα παράλληλα το λογισμικό φέρνει τα εξαρτήματα που επιλέγουμε πάνω στο τυπωμένο και στο breadboard. Αυτό μπορούμε να το δούμε επιλέγοντας το κατάλληλο menu στην επάνω πλευρά του παράθυρου εργασίας. Στην αναζήτηση αναγράφουμε την αγγλική ορολογία και μας ανασύρει πληθώρα εξαρτημάτων που μπορούμε να επιλέξουμε εκτός από τα βασικά που εμφανίζονται στο δεξιά επάνω παράθυρο. Το λογισμικό δεν εγκαθίσταται απλά κατεβάζουμε από τη διεύθυνση http://fritzing.org/download/?donation=0  την κατάλληλη έκδοση για το λειτουργικό που διαθέτουμε και αποσυμπιέζουμε το αρχείο. Το λογισμικό ανοίγει από την εφαρμογή Fritzing με το κόκκινο εικονίδιο.  
Μια πρώτη επαφή μπορεί νa γίνει σε ελάχιστα λεπτά με το video :
και μια δεύτερη πιο προχωρημένη :
Παραθέτουμε φωτογραφίες με το εγκατεστημένο λογισμικό και το σχεδιασμό δύο βασικών κυκλωμάτων με μπαταρία και ένα led για να δειχθεί η χρηστικότητα του λογισμικού.

Σχεδιασμός απλού κυκλώματος σε breadboard και με Arduino. Από δεξιά επιλέγουμε τα εξαρτήματα και τα μεταφέρουμε στο Breadboard. Αν προσέξουμε επάνω στο menu έχουμε επιλέξει breadboard για τον σχεδιασμό.

Το επάνω δεξιά panel σε μεγέθυνση με αναζήτηση για μπαταρία

Ρύθμιση της αντίστασης στην επιθυμητή τιμή. 

Έχουμε επιλέξει αυτή τη φορά ΣΧΕΔΙΟ από το κεντρικό Menu και με τον ίδιο τρόπο σχεδιάζουμε το κύκλωμά μας.


Έχουμε επιλέξει αυτή τη φορά ΤΥΠΩΜΕΝΟ από το κεντρικό Menu και παρατηρούμε ότι έχει μεταφέρει αυτόματα το λογισμικό τα εξαρτήματα της προηγούμενης εικόνας. Μένει να επιλέξουμε τη δρομολόγηση αυτών μεταξύ τους ώστε να προκύψει το τυπωμένο κύκλωμα.


Το άρθρο αυτό δεν είναι προϊόν διαφήμισης, ούτε υπάρχει οικονομικό όφελος από τη δημοσίευσή του, αποτελεί προσωπική γνώμη του blogger.