Διαμοιρασμός μίας σειριακής θύρας σε πολλές συσκευές.

Σε αυτήν την ανάρτηση παρουσιάζουμε ένα σύγχρονο λογισμικό που μπορεί να διαμοιράσει μία σειριακή θύρα υπολογιστή σε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα. Με ένα καινοτόμο εικονικό λογισμικό. Αυτό μπορεί να φανεί χρήσιμο σε οποιονδήποτε εκπαιδευτικό που πρέπει να διαχειριστεί πολλές συσκευές ταυτόχρονα σε μία μόνο σειριακή θύρα. Το λογισμικό αυτό το χρησιμοποιούμε οι ραδιοερασιτέχνες για να ελέγχουμε από τη μία και μοναδική θύρα του υπολογιστή πολλές συσκευές όπως πομποδέκτη, κατευθυνόμενη κεραία, δορυφορικά συστήματα επικοινωνίας, GPS κ.λπ. με μία μόνο θύρα είναι αδύνατο να λειτουργήσουν ταυτόχρονα όλες αυτές οι συσκευές. 
Η επικοινωνία μεταξύ υπολογιστή και συσκευών γίνεται μέσω του πρωτοκόλλου RS-232 για μετάδοση σειριακών δεδομένων.
Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε με τα Windows είναι ότι επιτρέπουν σε μία μόνο εφαρμογή να έχει πρόσβαση στη μοναδική σειριακή θύρα του υπολογιστή τους. Για να συνδεθούμε ταυτόχρονα στην ίδια φυσική θύρα COM από πολλές εφαρμογές, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε έναν ειδικό διαχωριστή σειριακής θύρας (spliter).
Προηγμένο λογισμικό σειριακού διαχωριστή

Ο εικονικός οδηγός σειριακής θύρας PRO – ένα σύγχρονο λογισμικό, μια προηγμένη λύση, all-in-one που συνδυάζει όλες τις λειτουργίες του σειριακού διαχωριστή (Serial Splitter) και του τυπικού εικονικού οδηγού σειριακής θύρας (Virtual Serial Port Driver).
Σαν παράδειγμα χρήσης του λογισμικού θα αναφέρουμε τον πομποδέκτη ενός ραδιοερασιτεχνικού σταθμού για να γίνει κατανοητή η λειτουργία και η χρησιμότητα του προγράμματος. Έτσι ο κάθε ένας που θα διαβάσει το άρθρο θα το προσαρμόσει στις δικές του ανάγκες. 
Η ιστοσελίδα του λογισμικού είναι : https://www.eltima.com/products/vspdxp/#vspd-versions
Από την παραπάνω διεύθυνση μπορούμε να κατεβάσουμε τη δοκιμαστική έκδοση.

Μερικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ραδιοερασιτέχνες και οι καλύτεροι δυνατοί τρόποι επίλυσής τους:

  1. Όταν χρησιμοποιείτε κάποιο λογισμικό καταγραφής ημερολογίου σταθμού (log book) αλλά και το λογισμικό ελέγχου του πομποδέκτη ή της κεραίας, τότε οι δύο αυτές εφαρμογές επικοινωνούν με τον πομποδέκτη μέσω της ίδιας θύρας COM. Η ταυτόχρονη σύνδεση και των δύο προγραμμάτων δεν φαίνεται να είναι δυνατή, πρέπει να τερματιστεί η μια εφαρμογή πριν ανοίξουμε την άλλη. Αυτός είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος για να συνδέσουμε δύο εφαρμογές στην ίδια θύρα, αλλά όπως καταλαβαίνουμε δεν η πιο αποδοτική και επιθυμητή. 
     
      Εάν πρέπει να παρέχουμε κοινή πρόσβαση των δύο εφαρμογών στην ίδια σειριακή θύρα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα ειδικό λογισμικό διαχωρισμού θύρας COM, ένα τέτοιο είναι αυτό που παρουσιάζουμε σε αυτήν την ανάρτηση το Virtual Serial Port Driver PRO. Αυτή η καινοτόμος λύση μας επιτρέπει να διαιρέσουμε μια πραγματική διασύνδεση σε θύρα COM σε πολλές εικονικές. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα προγράμματα (εφαρμογές) που τρέχουν ταυτόχρονα στον υπολογιστή μας θα μπορούν να συνδεθούν στην ίδια φυσική θύρα κάθε φορά. Συνδέοντας τα προγράμματά με εικονικά αντίγραφα της φυσικής θύρας, θα συνδέσουμε όλες τις εφαρμογές μας στην ίδια πραγματική θύρα COM. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να μοιράζουμε τη θύρα COM του πομποδέκτη σε όσα προγράμματα χρειαζόμαστε.

Ο Virtual Serial Port Driver PRO υποστηρίζει πλήρως λειτουργικά συστήματα 32 bit και 64 bit, ώστε να μπορούμε εύκολα να τα χρησιμοποιήσουμε με τα Windows 10 και πολλές άλλες εκδόσεις της πλατφόρμας των Windows.

2. Μια άλλη περίπτωση κατά την οποία το Virtual Serial Port Driver PRO φαίνεται απαραίτητο είναι όταν θέλουμε το πρόγραμμα καταγραφής σταθμού (log book) να ελέγχει τον πομποδέκτη ή την κατευθυνόμενη κεραία μας, αλλά έχουμε CW Skimmer, MixW, κλπ. Το σειριακό λογισμικό splitter θα είναι η βέλτιστη επιλογή σε αυτή την περίπτωση. 
Το λογισμικό αυτό που παρουσιάζουμε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να μας βοηθήσει να ανιχνεύσουμε, να παρακολουθήσουμε και να εντοπίσουμε σφάλματα σε οποιαδήποτε θύρα COM στο σύστημά μας και να εμφανιστούν όλα τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί. 
3. Οι χρήστες GPS μπορούν επίσης να αντιμετωπίσουν μια πρόκληση όταν προσπαθούν να μοιραστούν ροή πληροφοριών NMEA (National Marine Electronics Association) μεταξύ πολλών εφαρμογών. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να χωρίσουν μια μεμονωμένη ροή δεδομένων σε αρκετές. 
Η απλούστερη λύση είναι το λογισμικό στο οποίο αναφερόμαστε ο Virtual Serial Port Driver PRO και το οποίο μπορεί να δημιουργήσει έναν απεριόριστο αριθμό εικονικών αντιγράφων μιας θύρας GPS. Το σήμα πλοήγησης που αποστέλλεται από μία μόνο διασύνδεση NMEA μπορεί να δρομολογηθεί σε εικονικές θύρες πολλαπλών σειριακών εφαρμογών, έτσι ώστε όλα τα προγράμματα να λαμβάνουν ταυτόχρονα τα ίδια δεδομένα.

Το λογισμικό Virtual Serial Port Driver PRO είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς διαχωριστές σειριακών θυρών που διατίθενται σήμερα. Το λογισμικό προσφέρει μια σειρά από προηγμένες λειτουργίες που μπορούν να βοηθήσουν τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς Ham να επιλύσουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.
Με το πρόγραμμα Virtual Serial Port Driver PRO, μπορούμε να: 
  • Διαιρέσουμε μια σειριακή ροή δεδομένων σε αρκετές.
  • Συνδέουμε σειριακά δεδομένα από πολλαπλές ξεχωριστές πηγές σε μία ροή δεδομένων.
  • Παρέχουμε στο σύστημά μας έναν απεριόριστο αριθμό εικονικών θυρών COM.
  • Συνδέσουμε πολλαπλά προγράμματα στην ίδια σειριακή διεπαφή.
  • Να συγχωνεύσουμε πολλές πραγματικές και εικονικές θύρες COM, έτσι ώστε πολλές εφαρμογές και συσκευές υλικού να μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα κάθε φορά.
Το άρθρο αυτό δεν είναι προϊόν διαφήμισης, ούτε υπάρχει οικονομικό όφελος από τη δημοσίευσή του, αποτελεί προσωπική εκτίμηση του blogger.


Στην Ελλάδα εκπροσωπείται από την εταιρεία "Ναυτίλος" Αγχιάλου 222-224, Πειραιάς τηλ. 210.46.26.502 ώρες λειτουργίας 12 με 8 μ.μ.
e-mail : info@naftilos.com

Διατίθεται δωρεάν σε σχολεία και πανεπιστήμια.