Επεξεργασία video με το δωρεάν λογισμικό FILMORA VIDEO EDITOR

Κάποια στιγμή κατά την ανάπτυξη εφαρμογών με μεθοδολογία STEM  μπορεί να χρειαστεί επεξεργασία ενός video. Στην ανάρτηση αυτή θα γνωρίσουμε το ελεύθερο λογισμικό filmora.
Αρχικά θα θέλαμε να αναφερθούμε στα μειονεκτήματα της χρήσης προγράμματος ανοικτού κώδικα επεξεργασίας βίντεο.Οι περισσότεροι άνθρωποι συγχέουν το λογισμικό επεξεργασίας βίντεο ανοιχτού κώδικα με τα δωρεάν λογισμικά ή Trial εκδόσεις επεξεργασίας video. Όλοι οι επεξεργαστές βίντεο ανοιχτού κώδικα παρέχονται δωρεάν με ενσωματωμένους κάποιους πολύ βασικούς κωδικοποιητές, ωστόσο, για να χρησιμοποιηθεί κάποιος κωδικοποιητής με σημαντικό πηγαίο κώδικα, θα πρέπει να πληρώσουμε. 

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι το περιβάλλον εργασίας του χρήστη, έχουν πολυσύνθετο περιβάλλον αφού το λογισμικό σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από προγραμματιστές έτσι η εφαρμογή δεν απευθύνεται σε όλους μας. Εάν δεν είμαστε επαγγελματίες προγραμματιστές, δεν θα πρέπει να προτιμάμε να κάνουμε λήψη τέτοιων λογισμικών επεξεργασίας βίντεο ανοιχτού κώδικα. Δεν υπάρχουν πολλές επιλογές με τους ελεύθερους επεξεργαστές βίντεο ανοιχτού κώδικα και οι περισσότεροι προγραμματιστές σταματούν τη δωρεάν χρήση μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα. Η αστάθεια είναι ένα άλλο σοβαρό ζήτημα που σχετίζεται με τους δωρεάν ελεύθερους επεξεργαστές βίντεο ανοιχτού κώδικα. Αλλά όλα αυτά τα προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν χρησιμοποιώντας ένα οποιοδήποτε δωρεάν πρόγραμμα κλειστής πηγής, όπως για παράδειγμα το Filmora Video Editor. Πατώντας πάνω σε προηγούμενο Link κατεβαίνει αυτόματα το exe αρχείο που είναι ο Installer του προγράμματος.

Από την εγκατάστασή μας και την έναρξη επεξεργασίας video.