Άρθρο για την Υπολογιστική Παιδαγωγική.

Παρουσιάσθηκε ένα εξαιρετικό άρθρο από 8 μέλη της E3STEM για το STEM στο συνέδριο SCIENTIX με θέμα: «Υπολογιστική Παιδαγωγική: Μια πρόταση εισαγωγής του STEM στην εκπαίδευση για την Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας και την Παιδαγωγική επάρκεια στις Επιστήμες των Μηχανικών και τις Θετικές Επιστήμες». Για κατέβασμα του άρθρου στον υπολογιστή σας πιέστε στο σύνδεσμο: https://www.academia.edu/