Ανάπτυξη μαθήματος στο CourseLab 2.7 και ανάρτησή του σε πλατφόρμα Moodle.

Σε αυτήν την ανάρτηση παρουσιάζουμε το εκπληκτικό CourseLab 2.7. Το εκπαιδευτικό αυτό λογισμικό είναι ένα ισχυρό, αλλά εύχρηστο εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης. Προσφέρει περιβάλλον εργασίας WYSIWYG* χωρίς την ανάγκη για προγραμματισμό. Δίδεται δυνατότητα δημιουργίας υψηλής ποιότητας διαδραστικών εκπαιδευτικών αντικειμένων ηλεκτρονικής μάθησης που μπορούν να δημοσιευθούν στο Διαδίκτυο, σε LMS**, σε CD-ROM και άλλες συσκευές αποθήκευσης. Το πιλοτικό μάθημα που σχεδιάσαμε είναι απλό και αφορά ένα χειριστήριο σημάτων Morse για να τιμήσουμε και το Hooby μας.... 😉😊 σημασία δεν έχει το μάθημα... έχει η ιδέα και η εφαρμογή της σε οποιαδήποτε ειδικότητα και ενότητα που θα χρησιμοποιηθεί μεθοδολογία STEM.

Είναι ιδιαίτερα σημαντική η δυνατότητα να εντάξουμε 
στην εκπαιδευτική διαδικασία με μεθοδολογία STEM, τα εκπαιδευτικά αντικείμενα που δημιουργούνται με τη βοήθεια του Course Lab. Αυτός είναι και ο λόγος που έγινε η ανάρτηση αυτή στο ιστολόγιό μας.

*WYSIWYG = What You See Is What You Get
**LMS = Learning Management Systems,


Το περιβάλλον WYSIWYG χρησιμοποιείται εύκολα για τη δημιουργία και τη διαχείριση υψηλής ποιότητας ηλεκτρονική μάθηση - δεν απαιτείται HTML ή άλλες δεξιότητες προγραμματισμού.
Είναι συμβατό με όλα τα LMS όπως οι πλατφόρμες ασύγχρονης εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης Moodle, με το Blackboard, το Oracle κ.λπ.
Για τις ανάγκες της εργασίας αυτής έχουμε αναρτήσει το υποδειγματικό μάθημα στην γνωστή μας πλατφόρμα Moodle της Gnomio στη διεύθυνση: https://sv1ahh.gnomio.com/ είναι μία πιλοτική εργασία που σχεδιάσαμε και αναπτύξαμε για την επίδειξη του λογισμικού αυτού. Η μορφή εξαγωγής από το Course Lab έγινε σε SCORM 2004 package προκειμένου να καταστεί εφικτή η ανάρτηση στην πλατφόρμα Moodle.Πλατφόρμα Moodle της Gnomio
Εισερχόμενοι ως Guest στην πλατφόρμα GNOMIO (στο προηγούμενο link) επιλέγουμε το Morse Key HK-703” στη συνέχεια με Enter εισερχόμαστε στο μάθημα, με το βελάκι που δείχνει αριστερά ανοίγουμε το preview για την πλήρη οθόνη ανάπτυξης του μαθήματος. Παρακολουθώντας το μάθημα που αφορά ένα μορσικό χειριστήριο διαπιστώνουμε τις εξαιρετικές παροχές του εκπαιδευτικού λογισμικού που παρουσιάζουμε.

Το αξιοπρόσεκτο είναι ότι ενώ η ενότητα αυτή αναπτύχθηκε στο Course Lab αναρτήθηκε με μεγάλη ευκολία στην πλατφόρμα Moodle για ασύγχρονη εξ απoστάσεως εκπαίδευση!!!
Μπορεί ο μαθητής να εισέλθει και να μελετήσει σε οποιοδήποτε τόπο και χρόνο θελήσει αλλά και από οποιαδήποτε συσκευή σταθερή ή κινητή  διαθέτει.


Στο module που αναπτύξαμε στο CourseLab και παρουσιάζεται πλήρως στην Πλατφόρμα Moodle έχει συμπεριληφθεί και ένα video στην τρίτη διαφάνεια για επίδειξη των δυνατοτήτων του λογισμικού.
Συμπερασματικά αναφέρουμε ότι έχουμε εντυπωσιαστεί από την εύκολη χρήση του Course Lab και των τεράστιων δυνατοτήτων που παρέχει για LMS. Το Course Lab 2.7 κοστίζει στην καλλίτερη περίπτωση 200 ευρώ για άδεια ενός χρήστη: http://www.courselab.com
Διατίθεται επίσης μία trial έκδοση (2.4) η οποία παρέχει περιορισμένες δυνατότητες. 
Εμείς εργαστήκαμε στην αδειοδοτημένη έκδοση 2.7