Για την προβολή περισσότερων αναρτήσεων πιέστε στο τέλος κάθε σελίδας "παλαιότερες αναρτήσεις".

Ευχαριστούμε πολύ για τις 177 χιλιάδες επισκέψεις σε δύο χρόνια !!!

Κατά τη διάρκεια της φοίτησής μας στο μεταπτυχιακό "STEM στην Εκπαίδευση" εντοπίσαμε την έλλειψη πληροφοριών στο διαδίκτυο σχετικών με το θέμα αυτής της μεθοδολογίας. 
Έτσι αποφασίσαμε μετά την αποφοίτησή μας τον Ιούνιο του 2017 να δημιουργήσουμε αυτό το ιστολόγιο. 
Οι κόποι μας ανταμείφτηκαν με τις 177 χιλιάδες επισκέψεις τα δύο αυτά χρόνια. Κατατασσόμαστε στα 100 πρώτα ιστολόγια της Ελλάδας. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ανέφικτο να εφαρμοστούν όλα αυτά που παρουσιάζουμε... για πολλούς και διαφόρους λόγους… 
Ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς για την προτίμησή τους.