Επιστημονικό Άρθρο του Blogger στο Περιοδικό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Έχει δημιουργηθεί ένα εξαιρετικό επιστημονικό περιοδικό με τίτλο "Εκπαίδευση και Επιστήμες" και ανήκει στο τμήμα Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
Η ηλεκτρονική διεύθυνση του οποίου είναι: http://eduscience-journal.sci.uth.gr/
Η εργασία του Blogger σε συνεργασία με την κ. Σταυροπούλου Κωνσταντίνα εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε, παρουσιάζει λεπτομερώς το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός υποδειγματικού εκπαιδευτικού αντικειμένου με τη μορφή εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στο λογισμικό Logger Pro 3 για ενσωμάτωση σε μεθοδολογία STEM. 

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η γνωστοποίηση, του καινοτόμου αυτού λογισμικού και των ποικίλων εφαρμογών του, στην εκπαιδευτική κοινότητα για ένταξη του στις νέες διδακτικές μεθόδους διδασκαλίας. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς αλλά και μαθητές της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής και γενικής εκπαίδευσης αφού η χρήση του είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα λόγω των υψηλών προδιαγραφών διασύνδεσης του λογισμικού με αισθητήρες. Η τροποποίηση της υποδειγματικής αυτής εφαρμογής, με τη χρήση διαφορετικών παραμέτρων και αριθμητικών δεδομένων, μπορεί να δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες για ένταξή της σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης. Με τη βοήθεια του λογισμικού αυτού μπορούμε να δημιουργήσουμε εξαιρετικά εκπαιδευτικά αντικείμενα για οποιαδήποτε μάθημα και ειδικότητα στο πλαίσιο των δύο κλάδων Science και Technology του STEM. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της εφαρμογής μας έχει εκλάβει, ως παράδειγμα, τον υπολογισμό και την απεικόνιση σε γραφική παράσταση αριθμητικών χαρακτηριστικών των καυσαερίων που διέρχονται μέσα από έναν καταλυτικό μετατροπέα καθώς εξέρχονται από έναν Κινητήρα Εσωτερικής Καύσης. Η πρότασή μας είναι μία προσιτή εισαγωγή σε υπολογιστικό περιβάλλον. Γίνεται προσπάθεια ενθάρρυνσης των εκπαιδευτικών και των μαθητών για την χρήση των Τ.Π.Ε., με διασκεδαστικό τρόπο, προς όφελος της μάθησης αλλά και της ανάπτυξης των κομβικών δεξιοτήτων τους όπως αναφέρεται στο έργο ATS 2020. Αποσκοπούμε στην ιδιαιτερότητα της προσφοράς γνώσης μέσω νέων καινοτόμων λογισμικών και νέων τεχνολογιών.
Το άρθρο είναι ψηφιακά αναρτημένο στη σελίδα του περιοδικού σε μορφή PDF :