Εκπαιδευτικό αντικείμενο για μεθοδολογία STEM (Easy Java Simulation)

Το Easy Java Simulation είναι ένα ελεύθερο λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ποικιλοτρόπως. Για παράδειγμα, αναφέρεται η δημιουργία εκπαιδευτικών εφαρμογών, μοντέλων προσομοίωσης, η άψογη συνεργασία με το arduino, κ.α. Η εγκατάσταση και χρήση του λογισμικού αυτού είναι σχετικά εύκολη. Η εξαγωγή εκτελέσιμων αρχείων Jar διευκολύνει πολύ τη χρήση τους από το μαθητή μόνο με την ύπαρξη της JAVA και του πρόσθετου Java Runtime Enviroment στον υπολογιστή που θα εργαστεί.
Για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών απαιτείται η εγκατάσταση στον υπολογιστή του πρόσθετου Java Development Kit. Στη συνέχεια παρουσιάζεται video στο οποίο έχει αναπτυχθεί ένα μοντέλο προσομοίωσης για εφαρμογή σε υπολογιστή. Με τη βοήθεια του μοντέλου ο μαθητής υπολογίζει τον όγκο κυλινδρικού φορέα καταλύτη καθώς επίσης και τους αυλούς ροής καυσαερίων. Αυτό μπορεί να αποτελέσει μέρος διδακτικού ψηφιακού σεναρίου με μεθοδολογία STEM.

Μελέτη, Ανάπτυξη:
Πολύδωρος Σταυρόπουλος
Εκπαιδευτικός Μηχανολόγος
MSc STEM στην Εκπαίδευση
Παιδαγωγικό τμήμα ΑΣΠΑΙΤΕ
Μέλος του ΔΣ της E3STEM.