Απλό Παράδειγμα Ανάπτυξης Μοντέλου 3D στο EJS σε Javascript.

Στη μεθοδολογία SΤEM είναι επιθυμητή η ανάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης. Στην ανάρτηση αυτή παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός μοντέλου προσομοίωσης στο ελεύθερο λογισμικό EJS σε γλώσσα Javascript. Η προσομοίωση αυτή υπολογίζει αυτόματα τον όγκο κυλίνδρου με δεδομένα την ακτίνα και το ύψος. Το ερώτημα είναι πως χρησιμοποιείται αυτό.


Ο μαθητής μπορεί να επαληθεύει τις ασκήσεις που τίθενται πολύ εύκολα ή μπορεί να καταγράψει δεδομένα και αποτελέσματα και να τα επαληθεύσει με το χαρτί και το μολύβι. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του διδακτικού αυτού αντικειμένου έγιναν από τον Blogger.  

Έχουμε αναφερθεί εκτενώς στο ιστολόγιο αυτό για την αύξηση των κομβικών δεξιοτήτων του μαθητή χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή. Το μάθημα αποκτά άλλη διάσταση. Αυτό είναι ένα παράδειγμα χρήσης εκπαιδευτικών ψηφιακών αντικειμένων αλλά και υπόδειγμα για την κατασκευή άλλων.  Ο χρόνος που απαιτείται είναι ελάχιστος για την ανάπτυξη ενός τέτοιου αντικειμένου. Όμως υπάρχουν έτοιμα  ψηφιακά αντικείμενα στα αποθετήρια που μπορούμε να επισκεφθούμε μέσω του menu. Το εκπαιδευτικό αυτό αντικείμενο σε Javascript τρέχει στον browser και μας δίνει μια επιπλέον δυνατότητα : μπορούμε να το αποθηκεύσουμε σε αρχείο zip και να το αποστείλουμε με e-mail στο κινητό έτσι είναι εφικτό να το "τρέξει" στο κινητό ή tablet με λειτουργικό android (και όχι μόνο) αρκεί να γίνει εγκατάσταση της εφαρμογής ejs reader free από το play store. Επίσης μπορούμε να το εξαγάγουμε κατευθείαν σαν αυτο-εκτελέσιμη εφαρμογή που εγκαθίσταται και τρέχει στο κινητό ή το tablet. Σε επόμενή μας ανάρτηση θα παρουσιασθεί η διαδικασία ανάπτυξης του εκπαιδευτικού αντικειμένου σαν εφαρμογή κατευθείαν για εγκατάσταση σε κινητό.

Στο παρακάτω video παρουσιάζεται η χρήση του μοντέλου προσομοίωσης:


Στις παρακάτω φωτογραφίες παρουσιάζεται λεπτομερώς η ανάπτυξη του μοντέλου προσομοίωσης (click στις φωτό για μεγέθυνση):