Παράδειγμα Ανάπτυξης Μοντέλου 3D στο EJS σε Java

Σε αυτήν την ανάρτηση θα παρουσιάσουμε ένα δεύτερο παράδειγμα ενός εκπαιδευτικού αντικειμένου που έχει αναπτυχθεί με το ελεύθερο λογισμικό Easy Java Simulation. Η ένταξη μοντέλων σε ψηφιακό σενάριο με προσέγγιση STEM καθιστά το σενάριο ισχυρό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού.
Σαν κατασκευή έχει μεγαλύτερο δείκτη δυσκολίας από την προηγούμενο που παρουσιάσαμε στην ανάρτηση Circle αφού έχει προστεθεί τρισδιάστατη σχεδίαση του μοντέλου και περισσότεροι σύνθετοι υπολογισμοί.

Παρατίθεται επίσης video με τη λειτουργία του μοντέλου προσομοίωσης και τη διαδικασία ρυθμίσεων από τα δύο sliders.
Για την εγκατάσταση του EJS δίδονται αναλυτικές οδηγίες στην ανάρτηση easy-java-simulation Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του διδακτικού αυτού αντικειμένου έγιναν από τον Blogger. 

Για να κατεβάσετε το εκπαιδευτικό αντικείμενο σε αυτο-εκτελέσιμη μορφή πιέστε στο σύνδεσμο: Εκτελέσιμο αρχείο JAR. Επιλέγουμε Download γιατί δεν μπορεί να γίνει προεπισκόπηση των αρχείων JAR στο Dropbox. Στην προειδοποίηση ότι μπορεί να βλάψει τον υπολογιστή γιατί είναι ένα εκτελέσιμο αρχείο και το θεωρεί ιό επιλέγουμε "Διατήρηση".

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Για να τρέξει το εκτελέσιμο αρχείο JAR στον υπολογιστή πρέπει να εγκαταστήσουμε την Java Runtime Enviroment (JRE) από τη διεύθυνση :
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html
Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που έχουμε στον υπολογιστή μας, επιλέγουμε και το κατάλληλο αρχείο.
Για 32 Bit επιλέγουμε 86.
Για 64 Bit επιλέγουμε 64.
Για να μπορέσουμε να κατεβάσουμε το αρχείο πρέπει να τσεκάρουμε το accept  στο επάνω μέρος του πίνακα.
Για 64 BIT (JRE) από τη διεύθυνση:
Μπορούμε απλά να περιγράψουμε το μοντέλο αυτό ως έναν κύλινδρο, σε 3D σχεδίαση, που από την ακτίνα και το ύψος αυτού υπολογίζεται ο όγκος με τη μετακίνηση των δύο sliders. Το πάνω slider ρυθμίζει την ακτίνα σε επιθυμητή τιμή και το κάτω το ύψος του κυλίνδρου. Στο δεύτερο panel παρατηρούμε τα αποτελέσματα των υπολογισμών. Αφού το μοντέλο αναφέρεται σε καταλύτη, στο δεύτερο πάνελ εκτός από τον υπολογισμό του όγκου του κυλίνδρου-(φορέα καταλύτη), έχουν προστεθεί οι υπολογισμοί των αυλών ροής καυσαερίων σε μεταλλικό και κεραμικό καταλύτη. Οι υπολογισμοί είναι με ιδιαίτερη ακρίβεια και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών.

Στις φωτογραφίες παρουσιάζεται όλη η ανάπτυξη του 3D μοντέλου και των υπολογισμών με κάθε λεπτομέρεια. 
Στο link stem-easy-java-simulation  είναι αναρτημένο video με οδηγίες χρήσης του εκπαιδευτικού αντικειμένου. 

Παρουσίαση φωτογραφιών με αναλυτικές οδηγίες για την κατασκευή του μοντέλου προσομοίωσης :