Εγκατάσταση του Ελεύθερου Λογισμικού Easy Java Simulation.

Click για Μεγέθυνση.
Εικόνα από εφαρμογή
του blogger. 
Το Ελεύθερο Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Easy Java/Javascript Simulations (EJS) είναι ένα πρόγραμμα που παρέχεται δωρεάν. Μία επιτυχής προσπάθεια μετάφρασης του ονόματός του θα ήταν ίσως «εύκολες προσομοιώσεις σε Java κ΄ Javascript». Η έκδοση στην Ελληνική γλώσσα διευκολύνει πολύ τη χρήση του, αλλά προτιμητέα είναι η Αγγλική για όσους γνωρίζουν καλά Αγγλικά. Το EJS είναι ένα δυναμικό εργαλείο το οποίο σχεδιάστηκε για την ανάπτυξη διαδραστικών προσομοιώσεων σε υπολογιστή για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Με απλά λόγια είναι ένα πρόγραμμα που μας βοηθάει να δημιουργήσουμε άλλα προγράμματα προσομοιώσεων για χρήση σε διδασκαλία με μεθοδολογία STEM. Εφαρμογές στο EJS μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία με προσέγγιση STEM. Δημιουργός του EJS είναι ο Francisco Esquebre, καθηγητής του Μαθηματικού τμήματος του University of Murcia της Ισπανίας. Το EJS αποτελεί μέρος του έργου Open Physics. Υπάρχουν εγχειρίδια βοήθειας αλλά μόνο η εξάσκηση εξασφαλίζει την μέγιστη επίτευξη χρήσης των δυνατοτήτων του.
Με αυτό το λογισμικό μπορούν να σχεδιαστούν και να αναπτυχθούν εφαρμογές που να «τρέχουν» σε υπολογιστή, κινητά ή tablet. Τα τελευταία δύο μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μεθοδολογία Mobile learning. Η δυνατότητα που μας δίνει για κατασκευή προσομοιώσεων είναι υποδειγματική. Στο εξωτερικό η χρήση του είναι πολύ διαδεδομένη σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και σε Πανεπιστήμια, σε όλα τα μέρη του κόσμου. Αυτό διαπιστώνεται από τα ηλεκτρονικά αποθετήρια στα οποία έχουμε πρόσβαση μέσω του ίδιου λογισμικού από το menu -> read from ejs library. Σε αυτά συναντάμε από απλές μέχρι πολύ μεγάλης δυσκολίας εφαρμογές.
Το λογισμικό μας δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής αρχείων με extension JAR που είναι αυτό-εκτελέσιμα. Ένα πολύ γνωστό αποθετήριο με τέτοιου είδους εκπαιδευτικών αρχείων είναι  το PHET Interactive Simulations του University of Colorado Boulder. Η επίσκεψη στο αποθετήριο αυτό μας δίνει μια πρώτη εικόνα των δημιουργιών που μπορούν να γίνουν.

Στο άρθρο αυτό θα παρουσιασθεί η εγκατάσταση του λογισμικού Easy Java Simulations στον υπολογιστή μας. Θα ακολουθήσουν και άλλα μικρά άρθρα όπου θα δοθούν παραδείγματα της χρήσης του EJS για σχεδιασμό και ανάπτυξη απλών εφαρμογών. Ο τεμαχισμός των άρθρων αυτών σε συνέχειες θα καταστήσει εύκολη και κατανοητή τη διαχείριση του προγράμματος.
Σήμερα που γράφεται το άρθρο αυτό έχει εκδοθεί η αναβαθισμένη έκδοση 5.3 που επιλύει bugs προηγούμενων εκδόσεων.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει εγκατεστημένη η JAVA στον υπολογιστή. Το ελεύθερο λογισμικό EJS κατεβαίνει σε μορφή συμπιεσμένου αρχείου (50 Mb) από τη σελίδα http://www.um.es/fem/EjsWiki/Main/Download


Ανοίγουμε φάκελο στην επιφάνεια εργασίας και αποσυμπιέζουμε μέσα σε αυτόν τον φάκελο το συμπιεσμένο αρχείο. Το πρόγραμμα «τρέχει» από το ejsconsole. Μετά την αποσυμπίεση έχουν δημιουργηθεί τρεις υποφάκελοι μέσα στον αρχικό φάκελο. Σε αυτή φάση μας ενδιαφέρει ο υποφάκελος workspace. Στον τελευταίο υπάρχει ο «source» μέσα στον οποίο φυλάσσονται και εκτελούνται οι εφαρμογές μας. Μόλις τρέξουμε το αρχείο EJS Console ρυθμίζουμε όπως φαίνεται στη φωτογραφία τον προορισμό του source. Για να «πηγαίνει» η κονσόλα σε αυτόν φάκελο και να εντοπίζει τις εφαρμογές που δημιουργούμε.

Η διαδικασία μέχρι τώρα ήταν :
1   1.  Αρχικά εγκαταστάθηκε η JAVA http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html

2. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε το EJS από τη διεύθυνση  
http://www.um.es/fem/EjsWiki/Main/Download  (Προτιμάμε την Αγγλική έκδοση). 
3. Αποσυμπιέζουμε στην επιφάνεια εργασίας το αρχείο.
4. Ρυθμίζουμε την κονσόλα να πηγαίνει στο source. 
 Μετά την εγκατάσταση αυτών:
 Είναι απαραίτητο να εγκατασταθεί η Java Development Kit (JDK) στον υπολογιστή μας για να είναι εφικτή η κατασκευή των εφαρμογών στο EJS.
Βρίσκεται στην παρακάτω διεύθυνση :
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Για να τρέξει το εκτελέσιμο αρχείο JAR στον υπολογιστή πρέπει να εγκαταστήσουμε την Java Runtime Enviroment (JRE) από τη διεύθυνση :
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html
Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που έχουμε στον υπολογιστή μας, επιλέγουμε και το κατάλληλο αρχείο.
Για 32 Bit.
Για 64 Bit.
Για να μπορέσουμε να κατεβάσουμε το αρχείο πρέπει να τσεκάρουμε το accept  στο επάνω μέρος του πίνακα.
Για 64 BIT (JRE) από τη διεύθυνση:

Για να εκτελεστούν στο κινητό οι εφαρμογές μας απαιτείται η εγκατάσταση του EJS Reader Free  από το Play Store.
Οδηγίες υπάρχουν στη σελίδα https://www.compadre.org

Οι εφαρμογές που κατασκευάζουμε σε γλώσσα Javascript χρησιμοποιούν τον browser για να απεικονιστούν. Στην περίπτωση που δεν εμφανίζονται τα 3d σχήματα στο πάνελ της  θέασης στο Chrome, τότε ενεργοποιούμε το WEBGL από το chrome://settings

· Click the + Show advanced settings button

· Use hardware acceleration when available checkbox is checked

Κάνουμε επανεκκίνηση του Chrome.


Περισσότερες οδηγίες για την εγκατάσταση στην σελίδα:  

Στην ανάρτησή μας http://sv1ahh1.blogspot.gr υπάρχει video με πληροφορίες για το EJS. 

Το άρθρο αυτό δεν είναι προϊόν διαφήμισης, ούτε υπάρχει οικονομικό όφελος από τη δημοσίευσή του, αποτελεί προσωπική γνώμη του blogger.