Παρουσίαση του Mobile Video Analysis στην ημερίδα στο ίδρυμα Ευγενίδου.

Πολύδωρος Σταυρόπουλος
Blogger κ. Σταυρόπουλος Πολύδωρος, MSc STEM στην εκπαίδευση. Μηχανολόγος εκπαιδευτικός παρουσίασε στην ημερίδα της E3STEM που διεξήχθη στο ίδρυμα Ευγενίδου (5/5/52017) το εκπαιδευτικό αντικείμενο “STEM προσέγγιση επίλυσης προβλήματος με τον tracker video ανάλυση. Προσδιορισμός χρόνου πυράκτωσης ηλεκτρικά θερμαινόμενου καταλύτη από την ανάλυση του φάσματος RGB”.


 Χρησιμοποίησε :
1. την εφαρμογή του Mobile Videos Analysis και 
2. τον Tracker Video Analysis σε μια ιδιότυπη εφαρμογή για ανάλυση φάσματος φωτός. 
Στο πλαίσιο της μεθοδολογίας STEM μπορούν αμφότερα τα λογισμικά  να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών αντικειμένων που ενδεχομένως να ενσωματωθούν σε κάποιο ψηφιακό διδακτικό σενάριο. 

Με τη μέθοδο της επίλυσης προβλήματος οι μαθητές βιντεοσκοπούν με το κινητό τους κάποιο σώμα που διαγράφει οποιαδήποτε κίνηση και στη συνέχεια το επεξεργάζονται στο ίδιο το κινητό με το free application "VidAnalysis Free".  

Η Vernier έχει αναπτύξει εφαρμογή για κινητές συσκευές Apple  (iPhone, iPod touch, and iPad) το application αυτό έχει περισσότερες δυνατότητες από αυτό στο οποίο αναφερόμαστε σε αυτή την ανάρτηση για Android. Στη συνέχεια παρατίθεται το video της παρουσίασης. 
Στα επόμενα Links υπάρχουν σχετικές πληροφορίες για ανάλυση φάσματος με τον Tracker.

http://sv1ahh1.blogspot.com/2017/06/stem-tracker-analysis-video.html

http://sv1ahh1.blogspot.com/2018/03/blog-post_31.html