Εκπαιδευτικό Αντικείμενο για μεθοδολογία STEM (Tracker Analysis Video)

Στο Video που ακολουθεί παρουσιάζεται το ελεύθερο λογισμικό Tracker video analysis and modeling tools. Το συγκεκριμένο λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές, στο πλαίσιο του project  Assessment Transversal Skills 2020, για αύξηση της κομβικής δεξιότητας του ψηφιακού γραμματισμού. Η υπολογιστική σκέψη είναι απαραίτητη προϋπόθεση από την πλευρά του εκπαιδευτικού για σχεδιασμό της εφαρμογής που περιγράφεται στο video.
  Η επιλογή του θέματος «ηλεκτρικά θερμαινόμενος καταλυτικός μετατροπέας» έγινε για να καλύψει το κενό του εκπαιδευτικού υλικού που υπάρχει στην ειδικότητα των μηχανικών αυτοκινήτων των ΕΠΑ.Λ. Είναι ιδιαίτερα σύγχρονο τεχνολογικά θέμα με αρχική μέριμνα την προστασία του περιβάλλοντος. Ο καταλύτης αρχίζει να "λειτουργεί",  μετά από μερικά λεπτά (της κρύας εκκίνησης) και όταν η θερμοκρασία του ανέλθει στους  250 C. Από τη θερμοκρασία αυτή και κάτω δεν γίνεται μετατροπή των ρύπων (CO, HC, NOx). Για την αποφυγή της ρύπανσης, στη φάση αυτή, δημιουργήθηκε ο ηλεκτρικά θερμαινόμενος καταλύτης. Τροφοδοτείται με  ηλεκτρικό ρεύμα, κατά την εκκίνηση του κινητήρα και ένα μέρος του (αντίσταση) πυρακτώνεται. Σε λίγα δευτερόλεπτα θερμαίνεται ο φορέας και αρχίζει η κατάλυση.

O μαθητής βιντεοσκοπεί τον καταλύτη όσο χρόνο πυρακτώνεται και στη συνέχεια με τη χρήση του λογισμικού Tracker υπολογίζει με σχετική ακρίβεια το χρόνο που απαιτείται μέχρι να πυρακτωθεί πλήρως η αντίσταση του καταλύτη. Το λογισμικό αυτό παρέχει τη δυνατότητα εκτός από τη μελέτη της φωτοβολίας να υπολογίσουμε κάθε μορφή κίνησης με την εξαγωγή διαγραμμάτων, σχέσεων  και πινάκων. Αυτό θα επιθυμούσαμε να αποτελέσει η ιδέα για χρήση του Tracker σε άλλα μαθήματα.
Εξαιρετικές πληροφορίες δίδονται και στο επόμενο link για περαιτέρω έρευνα:
http://sv1ahh1.blogspot.com/2018/03/blog-post_31.html

Μελέτη, Ανάπτυξη:
Πολύδωρος Σταυρόπουλος
Εκπαιδευτικός Μηχανολόγος
MSc STEM στην Εκπαίδευση
Παιδαγωγικό τμήμα ΑΣΠΑΙΤΕMANY THANKS TO EMITEC