Παρουσίαση Tracker Video Analysis στην ημερίδα της E3STEM (5/5/2018)

Οικονομίδης Σαράντος
Ο κ. Σαράντος Οικονομίδης Δρ. Φυσικός είναι διευθυντής Ραλλείου ΓΕΛ Θηλέων Πειραιά και παρουσίασε στην ημερίδα της E3STEM που διεξήχθη στο ίδρυμα Ευγενίδου (5/5/52017) το θέμα “Μια STEM προσέγγιση επίλυσης προβλήματος με tracker video ανάλυση / μοντελοποίηση και χρήση e-portfolio για τον κύκλο της διαμορφωτικής αξιολόγησης”. 
Ο Blogger Πολύδωρος Σταυρόπουλος, MSc STEM στην εκπαίδευση, Μηχανολόγος εκπαιδευτικός, μέλος του Δ.Σ. της επιστημονικής Ένωσης Εκπαιδευτικών STEM παρουσίασε το εκπαιδευτικό αντικείμενο “STEM προσέγγιση επίλυσης προβλήματος, με τον tracker video ανάλυση. Προσδιορισμός χρόνου πυράκτωσης ηλεκτρικά θερμαινόμενου καταλύτη από την ανάλυση του φάσματος RGB”. 
Στο παρακάτω video γίνεται αντιληπτή η χρήση και η χρησιμότητα των λογισμικών αυτών. Διάρκεια videο 31 λεπτά.