Εκπαιδευτικό Αντικείμενο για μεθοδολογία STEM (MIT Inventor Application2)

Στο video που ακολουθεί παρουσιάζεται μια καινοτόμος εφαρμογή για κινητά ή tablet με λειτουργικό android. Η εφαρμογή αυτή έχει αναπτυχθεί τοπικά στον Υπολογιστή με το πρόγραμμα MIT Inventor Application 2. Η κατασκευή της είναι σχετικά εύκολη με scrach και ενδείκνυται για αρχάριους. Περιλαμβάνει μερικές σελίδες θεωρία πάνω στους καταλύτες και μερικές ερωτήσεις σωστού λάθους με feedback. 
Μετά την κατασκευή της εφαρμογής, αποστέλλεται με e-mail στο κινητό και γίνεται η εγκατάσταση αυτής. Όμως απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει εγκατασταθεί προηγουμένως η δωρεάν εφαρμογή MIT AI2 Companion από το Google Play Store.
Μελέτη, Ανάπτυξη:
Πολύδωρος Σταυρόπουλος
Εκπαιδευτικός Μηχανολόγος
MSc STEM στην Εκπαίδευση
Παιδαγωγικό τμήμα ΑΣΠΑΙΤΕ