Το Πρώτο Εκπαιδευτικό Ψηφιακό Σενάριο με προσέγγιση STEM στη MOODLE !!

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ψηφιακού διδακτικού σεναρίου σε πλατφόρμα Moodle είναι μία ιδιαίτερα καινοτόμος δράση. Σήμερα δεν υπάρχει αναρτημένο πλήρες διδακτικό σενάριο για ασύγχρονη εκπαίδευση και ειδικά με προσέγγιση STEM. Είναι πραγματικά η πρώτη παρουσίαση. Πρέπει να τονισθεί σε αυτό το σημείο ότι ακολουθεί μέθοδο διδασκαλίας mobile learning.
Το σενάριο έχει 5 φάσεις διερευνητικής-ανακαλυπτικής μάθησης και μπορεί να εφαρμοστεί πλήρως με κινητό ή Tablet αρκεί να διαθέτουν λειτουργικό android. Χρησιμοποιούνται λογισμικά που πρέπει να εγκατασταθούν σαν applications για να είναι δυνατή η εφαρμογή του σεναρίου στο κινητό. Το σενάριο έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα της GNOMIO στη διεύθυνση:  https://sv1ahh.gnomio.com/
Μελέτη, Ανάπτυξη :
Πολύδωρος Σταυρόπουλος  
Εκπαιδευτικός Μηχανολόγος
MSc STEM στην Εκπαίδευση
Παιδαγωγικό τμήμα ΑΣΠΑΙΤΕ