Για την προβολή περισσότερων αναρτήσεων πιέστε στο τέλος κάθε σελίδας "παλαιότερες αναρτήσεις". Δεν υπάρχει κανένα οικονομικό όφελος για τον Blogger από τη σελίδα αυτή...

Το Πρώτο Εκπαιδευτικό Ψηφιακό Σενάριο με προσέγγιση STEM στη MOODLE !!

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ψηφιακού διδακτικού σεναρίου σε πλατφόρμα Moodle είναι μία ιδιαίτερα καινοτόμος δράση. Σήμερα δεν υπάρχει αναρτημένο πλήρες διδακτικό σενάριο για ασύγχρονη εκπαίδευση και ειδικά με προσέγγιση STEM. Είναι πραγματικά η πρώτη παρουσίαση. Πρέπει να τονισθεί σε αυτό το σημείο ότι ακολουθεί μέθοδο διδασκαλίας mobile learning.
Το σενάριο έχει 5 φάσεις διερευνητικής-ανακαλυπτικής μάθησης και μπορεί να εφαρμοστεί πλήρως με κινητό ή Tablet αρκεί να διαθέτουν λειτουργικό android. Χρησιμοποιούνται λογισμικά που πρέπει να εγκατασταθούν σαν applications για να είναι δυνατή η εφαρμογή του σεναρίου στο κινητό. Το σενάριο έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα της GNOMIO στη διεύθυνση:  https://sv1ahh.gnomio.com/
Μελέτη, Ανάπτυξη :
Πολύδωρος Σταυρόπουλος  
Εκπαιδευτικός Μηχανολόγος
MSc STEM στην Εκπαίδευση
Παιδαγωγικό τμήμα ΑΣΠΑΙΤΕ