Απλό Παράδειγμα Ανάπτυξης Μοντέλου Προσομοίωσης στο Easy Java Simulation


Μετά την εγκατάσταση του EJS σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν στην ανάρτηση  
Στην ανάρτηση αυτή παρουσιάζεται ένα παράδειγμα κατασκευής ενός μοντέλου προσομοίωσης στο Easy Java Simulation.
Στο παράδειγμα αυτό υπολογίζεται το εμβαδόν του κύκλου με ακρίβεια δύο δεκαδικών χρησιμοποιώντας σαν δεδομένο την ακτίνα η οποία αυξομειώνεται από ένα γραμμικό ρυθμιστή «σύρτη».
Ο κύκλος αυξομειώνεται ανάλογα με τη ρύθμιση της ακτίνας. 
Ακολουθούμε την παρακάτω  διαδικασία για την ανάπτυξη του μοντέλου προσομοίωσης. Θα ακολουθήσουν και άλλες εφαρμογές σε επόμενες αναρτήσεις μας.
Θα πρέπει να προσέξουμε στα πάνελ τα στοιχεία που γράφουμε.
Μετά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης όλων των πάνελ στη θέαση κλείνουμε κάτω αριστερά το preview. Το μοντέλο μας τρέχει από το Play (πράσινο κουμπί) δεξιά στην κάθετη γραμμή εργαλείων. Η αποθήκευση του μοντέλου γίνεται στο source (που έχουμε ορίσει αρχικά) από το εικονίδιο της δισκέτας.
Πιστεύουμε δεν θα υπάρξει δυσκολία στην ανάπτυξη αυτού του παραδείγματος.
Για να ανοίξουν τα παρακάτω πάνελ στις φωτογραφίες προκειμένου να συμπληρώσουμε τα δεδομένα απαιτείται διπλό κλικ πάνω στα φωτισμένα με μπλε χρώμα σημεία.
Παρατίθενται αναλυτικές φωτογραφίες ανά στάδιο κατασκευής :
Click στις φωτο για μεγέθυνση


Η επεξεργασία ενεργοποιείται από το εικονίδιο με τα χέρι.