Οδηγίες για ανάλυση video με τον Tracker Analysis Video and Modeling Tool

 Για τη δημιουργία ενός εξαιρετικού εκπαιδευτικού αντικειμένου με προσέγγιση STEM θα προτείναμε τη μελέτη της κίνησης από την ανάλυση ενός video.
Με την μέθοδο της επίλυσης προβλήματος θα αναθέσουμε όλη την εργασία στο μαθητή αρχίζοντας από τη βιντεοσκοπήσει για μερικά δευτερόλεπτα με το κινητό του ενός αντικειμένου που κινείται. Στις φωτογραφίες αυτής τις ανάρτησης παρουσιάζεται η μελέτη της κίνησης ενός εμβόλου μηχανής. Από το διάγραμμα που ακολουθεί φαίνεται ...


ότι υπάρχουν σημεία με μηδενική ταχύτητα και άλλα που το έμβολο επιταχύνει και επιβραδύνει. Σαφέστατα και ο μαθητής δεν μπορούσε να έχει την εικόνα αυτή αφού δεν μπορούσε να το εξηγήσει και το προσέξει στην πραγματικότητα.

Θα πρέπει να μελετήσει και να χαρακτηρίσει το είδος της κίνησης που εκτελεί το αντικείμενο που κατέγραψε. Έτσι έχει διαμορφώσει τις συνθήκες του πειράματος και έχει να επιλύσει το πρόβλημα.
Για διευκόλυνση της πορείας της εργασίας παραθέτουμε τα βασικά στάδια της πορείας με το πρόγραμμα ανάλυσης κίνησης (Tracker video analysis and modeling tool). Είναι ένα ελεύθερο λογισμικό (δωρεάν), στη σελίδα του υπάρχουν οδηγίες εγκατάστασης και στο youtube θα συναντήσουμε αρκετά tutorial.  
Η βοήθεια που θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στον εκπαιδευτικό για να προετοιμάσει τη διαδικασία  της πορείας εργασίας στον tracker ώστε να βοηθηθούν οι μαθητές στη χρήση του προγράμματος είναι τα στάδια που ακολουθούμε για την εργασία στον Tracker video analysis.

ΑΝΟΙΓΜΑ TRACKER
ΑΡΧΕΙΟ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
Βρίσκω τo βίντεο και το ανοίγω.
Προχωράμε το βίντεο με το σύρτη και τσεκάρουμε με δεξί κλικ την αρχική θέση και την τελική που θέλουμε να μελετήσουμε ενδιάμεσα σε αυτές.
ΤΡΟΧΙΕΣ
ΝΕΟ
ΥΛΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ
Πατημένα CTRL + SHIFT
Με αριστερό κλικ σημειώνουμε κάποιο ιδιαίτερα ευδιάκριτο σημείο που θα κινηθεί.
Ανοίγει ένα νέο παράθυρο και επιλέγουμε το κουμπί ΕΡΕΥΝΑ.
Αυτόματα μελετάει την κίνηση και βγάζει διάγραμμα και τιμές στον πίνακα. Μπορούμε να επιλέξουμε με κλικ πάνω στις συντεταγμένες του διαγράμματος αλλαγή αυτών, να βαθμονομήσουμε συγκεκριμένη απόσταση από την αντίστοιχη ταινία  μέτρησης μήκους για πιο ακριβή μελέτη.
Η όλη διαδικασία μπορεί να γίνει και χειροκίνητα και όχι αυτόματα τσεκάροντας διάφορα σημεία στην πορεία που ακολουθεί το αντικείμενο.
Μπορείτε να δείτε στο κανάλι μας στο https://www.youtube.com την πορεία της εργασίας στον Tracker.
Σε επόμενη ανάρτηση θα αναφερθούμε και σε άλλες δυνατότητες του λογισμικού αυτού όπως η ανάλυση RGB περιοχής (μελέτη φάσματος φωτός).