Το Πρώτο Ψηφιακό Σενάριο με μεθοδολογία STEM σε πλατφόρμα Moodle !!!

Στο άρθρο αυτό θα παρουσιασθεί για πρώτη φορά η ανάρτηση ψηφιακού διδακτικού σεναρίου με προσέγγιση STEM σε πλατφόρμα Moodle. Είναι πρωτοποριακό το γεγονός η ανάπτυξη σεναρίου για ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning).

Δεν αποκλείεται όμως και η σύγχρονη εφαρμογή από τους μαθητές. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του σεναρίου αυτού έγιναν από τον Blogger. 

Έχει αναρτηθεί σε μια υποδειγματική πλατφόρμα,την Gnomio. Είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να διαθέτει πέντε φάσεις ακολουθώντας τα όσα έχουν αναφερθεί στην ανάρτησή μας για τα διδακτικά σενάρια : http://sv1ahh1.blogspot.com/2018/03/blog-post_18.html
Το Moodle (Modular Object Oriented Developmental Learning Environment) είναι ένα ελεύθερο λογισμικό διαχείρισης μαθημάτων (Course Management System), ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης LMS (Learning Management System) ή ένα σύστημα εικονικής μάθησης (Virtual Learning Environment–VLE) ή πιο απλά ένα πακέτο λογισμικού για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσω Διαδικτύου, που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Δημιουργήθηκε το 1999 από τον Αυστραλό Martin Dougiamas ως τμήμα του PhD και σύμφωνα με αυτόν, έχει δημιουργηθεί πάνω στη φιλοσοφία του κοινωνικού δομητισμού, (https://el.wikipedia.org/wiki/Moodle   27/12/2016  20:05).
  Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση υπάρχουν δύο δυνατότητες α) της σύγχρονης εκπαίδευσης που διεκπεραιώνεται με τις σημερινές δυνατότητες των υπολογιστών και β) της ασύγχρονης εκπαίδευσης όπου ο μαθητής επιλέγει το πότε και από που θα συμμετάσχει στο μάθημα.
  Το εκπαιδευτικό ψηφιακό σενάριο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να επικοινωνούν με forum, να κάνουν chat με τους συμμαθητές τους ή ακόμη και με τον εκπαιδευτικό, στο πλαίσιο της συνεργατικότητας..  
  Τα εκπαιδευτικά λογισμικά που δύναται να χρησιμοποιήσει κάθε συμμετέχων στο σενάριο αυτό (Moodle) προκειμένου να ενεργοποιηθεί η κομβική δεξιότητα του ψηφιακού γραμματισμού είναι :
ü  ένα μοντέλο προσομοίωσης σε γλώσσα προγραμματισμού JavaScript για mobile εφαρμογή. Πριν την εκτέλεση του σεναρίου πρέπει να προηγηθεί πείραμα στο εργαστήριο αυτοκινήτου, ώστε να διατίθενται τα δεδομένα για να είναι δυνατή η εξ αποστάσεως εφαρμογή.
ü  Στο τέλος του σεναρίου είναι αναρτημένες δύο εφαρμογές που μπορούν να αποσταλούν με e-mail στα κινητά ή τα tablet των μαθητών (λειτουργικό android). Με τη σειρά τους θα κάνουν εγκατάσταση και θα έχουν τη θεωρία και τις ερωτήσεις του μαθήματος με ανατροφοδότηση. Η κατασκευή τους έχει γίνει στην πλατφόρμα MIT Inventor Application2. 

Η καινοτομία που υπάρχει στο συγκεκριμένο σενάριο είναι ότι δίδεται η δυνατότητα στους μαθητές να εκτελεστεί εξ ολοκλήρου σε κινητό ή Tablet με λειτουργικό Android. Έχουν συμπεριληφθεί εφαρμογές για χρήση σε κινητή συσκευή. Είναι ένα πιλοτικό παράδειγμα για οποιαδήποτε ειδικότητα. Μπορεί οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός να σχεδιάσει και να αναπτύξει κάτι παρόμοιο σε οποιαδήποτε διδακτέα ύλη. Το συγκεκριμένο σενάριο έχει σχέση με τη Μηχανολογία λόγω της ειδικότητας του αρθρογράφου και Blogger αλλά δεν πρέπει αυτό να μας τρομάζει. Θα ακολουθήσουμε το σχεδιασμό αυτού σαν υπόδειγμα για οποιαδήποτε ειδικότητα. Φέρει τον τίτλο: «Ανάπτυξη εκπαιδευτικού σεναρίου με θέμα “καταλυτικοί μετατροπείς αυτοκινήτων” στο πλαίσιο της S.T.E.M. εκπαίδευσης με mobile learning». Η διάρκεια του είναι 140 λεπτά και βρίσκεται αναρτημένο στην πλατφόρμα της Gnomio. Η διεύθυνση του είναι : https://sv1ahh.gnomio.com/ και είναι ανοικτό σε επισκέπτες χωρίς να χρειάζεται κωδικός πρόσβασης. Κάνοντας κλικ στον τίτλο και επιλέγοντας στη συνέχεια Log in as guest εισερχόμαστε στο σενάριο. 
Ο επισκέπτης (Guest) του σεναρίου μπορεί να δει τη δομή του πολύ εύκολα αριστερά στην πλοήγηση. Για να κατασκευάσουμε ένα σενάριο απαιτείται η εγγραφή μας στην πλατφόρμα Gnomio η οποία είναι εξαιρετικά εύκολη και η χρήση της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα φιλική για τον χρήστη. Το μειονέκτημα της δωρεάν χρήσης είναι η εμφάνιση διαφημίσεων. Όμως αν έχουμε σκοπό να ασχοληθούμε ιδιαίτερα με την ανάρτηση σεναρίων, τότε με ελάχιστο κόστος αποφεύγονται οι διαφημίσεις.
Σε αυτό, το εξ αποστάσεως σενάριο (Moodle), έχει προβλεφθεί να γίνει χρήση Forum και Chat από τους μαθητές.
Ο συμμετέχων στο ψηφιακό σενάριο δύναται να επιλέξει από αριστερά τη φάση ή τη δραστηριότητα που επιθυμεί και να μεταβεί αμέσως σε αυτήν. Επίσης δεξιά επάνω υπάρχει η γραφική παράσταση με την εξέλιξη των φάσεων, τα εικονίδια γίνονται πράσινα όταν οι φάσεις έχουν εκτελεστεί ενώ κόκκινα για αυτές που εκκρεμούν.  Παρουσιάζονται τα στατιστικά των συνδέσεων και έχει τη δυνατότητα ο καθηγητής να ενημερώνεται για τους χρόνους και τις συνδέσεις των μαθητών.
Στην τρίτη φάση του σεναρίου οι μαθητές θα εκτελέσουν το πείραμα και θα ασχοληθούν με την επίλυση του προβλήματος που τους έχει ανατεθεί γι΄ αυτό και είναι η πιο ενδιαφέρουσα.Ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία της πλατφόρμας είναι αυτό που έχει τοποθετηθεί στο μάθημα επάνω δεξιά και απεικονίζεται στην προηγούμενη οθόνη. Με αυτό γνωρίζουμε την πορεία εξέλιξης του σεναρίου που εφαρμόζουμε. Με πράσινο χρώμα ­­­φαίνονται οι δραστηριότητες που έχουν εκτελεστεί, ενώ με κόκκινο αυτές που είναι σε εκκρεμότητα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαγράμματα με στατιστικά, όπως για παράδειγμα, πόσες φορές έχει εισέλθει ο μαθητής ή πόσοι είναι συνδεδεμένοι στο μάθημα τη στιγμή εκείνη.
Παρατηρήστε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη στα topics της Moodle των πέντε φάσεων του διδακτικού σεναρίου https://sv1ahh.gnomio.com/

Παραθέτουμε επίσης ένα δεύτερο παράδειγμα ψηφιακού διδακτικού σεναρίου https://nista2016.gnomio.com/ που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με τη συνεργασία του κ. Βασιλείου Νικολάου Μηχανολόγου Εκπαιδευτικού, MSc STEM στην Εκπαίδευση.