Άρθρο για EJS και ARDUINO, (ΕΤΠΕ 2017)

Από τους κ.κ. Σαράντο Ψυχάρη και Δημήτρη Μαστροδήμο παρουσιάσθηκε ένα εξαιρετικό επιστημονικό άρθρο στο συνέδριο της ΕΤΠΕ 2017 που εξελίχθηκε στις 21 και 22 Απρίλη 2017 στην ΑΣΠΑΙΤΕ. Το θέμα της εργασίας αυτής ήταν «Επιμορφωτικό Εργαστήριο: Εξοικείωση με το λογισμικό Easy Java Simulations και το μικροελεγκτή τύπου Arduino για δημιουργία προσομοιώσεων STEM».
Το άρθρο αυτό αναφέρεται στον συνδυασμό της χρήσης του λογισμικού Easy Java Simulations και του μικροελεγκτή τύπου Arduino, για την δημιουργία απλών υπολογιστικών μοντέλων προσομοιώσεων.
Είναι ένας συνδυασμός λογισμικού και υλικού που μπορεί να ωφελήσει τόσο τους εκπαιδευτικούς, όσο και τους μαθητές και φοιτητές. Οι μαθητές και φοιτητές μπορούν να εξοικειωθούν με τον προγραμματισμό της Java, γράφοντας μικρά προγράμματα με κώδικα και με τον έλεγχο μικροελεγκτών τύπου Arduino, ώστε να ευνοηθεί και να αναπτυχθεί η υπολογιστική σκέψη (computational thinking). Οι εκπαιδευτικοί επίσης μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους σενάρια διδασκαλίας για προσομοιώσεις κάνοντας τις προσθήκες και τροποποιήσεις που επιθυμούν. Στην παρουσίαση θα γίνει χρήση του Easy Java Simulations, σύνδεση με τον μικροελεγκτή τύπου Arduino και εκτέλεση τριών δραστηριοτήτων σε Science, Technology, Engineering and Mathematics.
Το άρθρο είναι αναρτημένο στη διεύθυνση : http://www.etpe.gr/