Επιστημονικό άρθρο του Blogger με μέλη της Ένωσης E3STEM.

Ο Blogger σε συνεργασία με μέλη της Ε3STEM συμμετείχαμε στο Πανελλήνιο Συνέδριο Scientix για την εκπαίδευση STEM και δημοσιεύσαμε ένα εξαιρετικού ενδιαφέροντος άρθρο με θέμα: «Υπολογιστική Παιδαγωγική: Μια πρόταση εισαγωγής του STEM στην εκπαίδευση για την Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας και την Παιδαγωγική επάρκεια στις Επιστήμες των Μηχανικών και τις Θετικές Επιστήμες». Το άρθρο αυτό είναι αναρτημένο στη διεύθυνση: https://www.academia.edu/