Τι δεν καταλαβαίνουν στη χώρα μας για την αναγκαιότητα ένταξης του STEM στην εκπαιδευτική διαδικασία ?

Το 2015, το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ, σε συνεργασία με τα Αμερικανικά Ινστιτούτα Έρευνας (AIR), συγκάλεσε μια σειρά 1,5-ημερών workshops (εργαστήρια) με προσκεκλημένους εμπειρογνώμονες και προβεβλημένους επιστήμονες στην τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM) που διδάσκουν και διαμοιράζουν τις ιδέες τους για ένα καινοτόμο μέλλον της STEM εκπαίδευσης.
Σχεδόν 30 άτομα που αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα εμπειρογνωμόνων, συνέβαλαν σε αυτό το έργο της έρευνας για την προσφορά της μεθοδολογίας του STEM στην εκπαίδευση.  

Οι επιστήμονες αυτοί επιλέχθηκαν με βάση την εργασία τους στους τομείς της έρευνας, των επιστημών, της μάθησης, των πολιτιστικών και της διδασκαλίας στην εκπαίδευση όλων των βαθμίδων. Η έκθεση που συντάχθηκε συνθέτει τις βασικές παρατηρήσεις, σκέψεις και συστάσεις που διατυπώθηκαν από τους συμμετέχοντες στο πιλοτικό workshop υπό την αιγίδα ενός οράματος για την εκπαίδευση STEM, ονομάστηκε «STEM 2026». Η έκθεση βρίσκεται στην Αγγλική στο παρακάτω Link και έγινε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας των ΗΠΑ. Στην έκθεση αυτή περιγράφονται λεπτομερώς, σε έξι στάδια, μέσα σε 70 σελίδες τα στοιχεία του STEM και τα πλεονεκτήματα του για την εκπαίδευση και την οικονομία. Οριοθετεί το 2026 για την ολοκλήρωση του έργου της διάδοσης της STEM εκπαίδευσης στις ΗΠΑ. 


South Dakota Innovation Lab Hybrid Teaching Model
Υβριδικό μοντέλο διδασκαλίας (καινοτόμος διαδικασία) στη Νότια Ntakota των ΗΠΑ.
Σε επόμενες αναρτήσεις μας θα αναλύσουμε μέρη της έρευνας αυτής.