Άρθρο του εκπαιδευτικού Phd κ. Σαράντου Οικονομίδη

Ένα υπέροχο άρθρο του εκπαιδευτικού κυρίου Σαράντου Οικονομίδη (Phd) διευθυντή Ραλλείου Λυκείου Θηλέων  το οποίο αναρτήθηκε στις 22/3/2019 στην ομάδα του Facebook STEM και βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.facebook.com
Ο τίτλος του άρθρου είναι «Δραστηριότητα μοντελοποίησης της οριζόντιας βολής με τις διαστάσεις της υπολογιστικής σκέψης και της διαμορφωτικής αξιολόγησης»
Περίληψη του άρθρου :
Η δραστηριότητα η οποία παρουσιάζεται στην εργασία αυτή, είναι μέρος μιας γενικότερης πρακτικής η οποία εφαρμόζεται τα δύο τελευταία χρόνια στο Ράλλειο Λύκειο Θηλέων στη Φυσική προσανατολισμού της Β΄ τάξης με επιρροές από το ερευνητικό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ATS 2020

Η πρακτική αυτή στηρίζεται στην επίλυση προβλήματος ακολουθώντας τον κύκλο της διαμορφωτικής αξιολόγησης με εκείνα τα ελεύθερα λογισμικά τα οποία είναι με τεκμηρίωση κατάλληλα για την υποστήριξη των φάσεων του κύκλου. 

Τα λογισμικά αυτά είναι ενσωματωμένα στις υποσελίδες μιας google ιστοσελίδας οι οποίες αντιστοιχούν στα βήματα του κύκλου της διαμορφωτικής αξιολόγησης. Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία όπως εξηγείται στην εργασία αυτή μπορεί να χαρακτηρισθεί ως STEM με διαστάσεις υπολογιστικής σκέψης, το κυρίως ζητούμενο από τους μαθητές/τριες είναι να ιχνηλατήσουν ένα βίντεο να συλλέξουν δεδομένα να κάνουν υποθέσεις για την ανάλυση της κίνησης και να δημιουργήσουν ένα μοντέλο με το οποίο ελέγχουν τις υποθέσεις τους αλλά και εξηγούν πως η κίνηση του βλήματος μοντελοποιείται από ένα ζεύγος εξισώσεων σε κάθε άξονα. Για όλες τις φάσεις του κύκλου απαιτούνται τέσσερις διδακτικές ώρες. Για κάθε ομάδα χρειάζεται ένας H/Y με πρόσβαση στο διαδίκτυο και το ελεύθερο εξελληνισμένο λογισμικό video ανάλυσης Tracker. Επειδή o Tracker είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο για τη μελέτη και την μοντελοποίηση των κινήσεων προτείνεται η στοιχειώδης εξοικείωση για την οποία αρκούν δύο διδακτικές ώρες. Με την προσέγγιση που ακολουθείται αντιμετωπίζονται οι εναλλακτικές ιδέες των μαθητών/τριών οι οποίες δυστυχώς δημιουργούνται και λόγω του κειμένου της σελίδας 9 του σχολικού βιβλίου. Επίσης αναπτύσσονται και κομβικές δεξιότητες όπως ο πληροφοριακός και ψηφιακός γραμματισμός, η συνεργασία η επικοινωνία η δημιουργικότητα και η αυτόνομη μάθηση.