Δημιουργία μοντέλου στο Excel

Click στη φωτο για μεγέθυνση.
Σε αυτήν την ανάρτηση παρουσιάζουμε υποδειγματική πρόταση μοντελοποίησης για την δημιουργία εκπαιδευτικού αντικειμένου με τη βοήθεια του Excel. Έτσι επιτυγχάνεται να γίνει πιο ελκυστική η διδακτική προσέγγιση του μαθήματος. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της εφαρμογής έχει λάβει ως παράδειγμα, τον υπολογισμό του διαστήματος από το γινόμενο της ταχύτητας με τον χρόνο. Το μοντέλο που αναπτύχθηκε είναι μία προσιτή εισαγωγή στο υπολογιστικό περιβάλλον. Γίνεται προσπάθεια ενθάρρυνσης των εκπαιδευτικών και των μαθητών για την χρήση των Τ.Π.Ε., με διασκεδαστικό τρόπο, προς όφελος της μάθησης αλλά και της ανάπτυξης των κομβικών δεξιοτήτων τους όπως αναφέρεται στο έργο ATS 2020. Αποσκοπούμε στην ιδιαιτερότητα της προσφοράς γνώσης μέσω νέων καινοτόμων εργαλείων για ένταξη τους στη μεθοδολογία STEM. 

Η εφαρμογή που παρουσιάζουμε εκμεταλλεύεται τη δυνατότητα του Excel να εμφανίζει γραμμές κύλισης με τις οποίες μπορούμε να μεταβάλλουμε δεδομένα. 

Διαδικασία δημιουργίας του μοντέλου:

Εξαγωγή της γραμμής  κύλισης  στο Excel 2007.
Για τις υπόλοιπες εκδόσεις επισκεπτόμαστε τη διεύθυνση:   https://support.office.com

Κουμπί του Microsoft Office (κυκλικό εικονίδιο αριστερά επάνω)
Επιλογές του excel
Προσαρμογή
Εμφάνιση «Όλες οι εντολές»
Γραμμή κύλισης
Προσθήκη
ΟΚ

«Πατάμε» με αριστερό κλικ πάνω στο κουμπί γραμμής κύλισης που έχει εμφανιστεί στην επιφάνεια εργασίας του menu του Excel.
Στη συνέχεια  με αριστερό κλικ "πατάμε" πάνω σε κάποιο κενό κελί. Έτσι εμφανίζεται το κουμπί γραμμής κύλισης.
Μπορούμε να τροποποιήσουμε το μέγεθός του από τις τελείες.
Ο προσανατολισμός αλλάζει αν μετακινήσουμε μηδενίζοντας τις διαστάσεις και συνεχίζοντας προς την αντίθετη πλευρά.
Αντιγράφουμε τη γραμμή κύλισης και την επικολλάμε κάπου δίπλα για να υπάρχουν δύο ρυθμιστές.
Στο κελί «Διάστημα» αναγράφουμε τη σχέση των δύο άλλων κελιών, για παράδειγμα  =(E2*F2)
Με δεξί κλικ πάνω στη μία από τις δύο γραμμές κύλισης επιλέγουμε «μορφοποίηση στοιχείου ελέγχου».
Στην καρτέλα «στοιχείο ελέγχου» της μορφοποίησης αναγράφουμε τα επιθυμητά όρια και το κελί που ο σύρτης θα αυξομειώνει τις τιμές μέσα στο όριο που έχουμε καθορίσει. Συνδέουμε τη μία γραμμή κύλισης με το κελί της ταχύτητας και τον άλλο με τον χρόνο.
Είναι εφικτό με τον γνωστό τρόπο να εισαγάγουμε και να συνδέσουμε με τα κελιά και κάποια μορφή διαγράμματος για να παρακολουθούμε τις αλλαγές  σε γράφημα.
Από τις γραμμές κύλισης μεταβάλλουμε χρόνο και ταχύτητα και αυτόματα υπολογίζεται το αποτέλεσμα.
Για κατέβασμα του υποδειγματικού αυτού μοντέλου πιέστε στο επόμενο link: https://www.dropbox.com

Ευχαριστώ πολύ τον εκπαιδευτικό κ. Οικονομίδη για την προσφορά στην γνώση μας.

Πολύδωρος Σταυρόπουλος
Μηχανολόγος Εκπαιδευτικός
MSc STEM στην εκπαίδευση
Επιθεωρητής ασφάλειας, υγείας και ποιοτικού ελέγχου.
Συγγραφέας, Μεταφραστής, Αρθρογράφος.