Ιστολόγιο για τη διδασκαλία της τεχνολογίας αυτοκινήτου με προσέγγιση STEM.

Ο συνάδελφος κ. Γιάννης Καρατζάς Μηχανολόγος Εκπαιδευτικός με «MSc STEM στην εκπαίδευση» έχει αναπτύξει ένα εξαιρετικό ιστολόγιο με διδακτικό υλικό για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν την τεχνολογία αυτοκινήτου. Στο ιστολόγιο αυτό διατίθενται διδακτικά σενάρια, διαδραστικά video, θέματα μαθητείας ΕΠΑΛ κ.λπ.
Τα παρουσιαζόμενα εκπαιδευτικά αντικείμενα μπορούν να αξιοποιηθούν με προσέγγιση STEM στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Είμαστε ενθουσιασμένοι με τέτοιες ενέργειες συναδέλφων. Η εμπειρία μας λέει όμως ότι πολλοί συνάδελφοι θα μπουν να δουν αλλά δυστυχώς ελάχιστοι θα αξιοποιήσουν το υλικό αυτό, δεδομένου ότι το επαγγελματικό σχολείο δεν μπορεί να παράσχει σήμερα την υλικοτεχνική υποδομή  και τις δυνατότητες για  χρήση τέτοιων μεθόδων. 
Δεξιά από τις ετικέτες μπορούμε να επιλέξουμε εύκολα το υλικό που επιθυμούμε από αυτό που διατίθεται. Το ιστολόγιο αυτό συνεχώς εμπλουτίζεται με νέες ιδέες και αναρτήσεις. Συγχαρητήρια στο συνάδελφο κ. Γιάννη Καρατζά για την προσπάθεια του και την προσφορά στις γνώσεις μας. Το ιστολόγιο βρίσκεται στη διεύθυνση:  https://jkatech.blogspot.com/