Η Κύπρος προχώρησε σε εφαρμογή του STEM πιλοτικά

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, η νέα σχολική χρονιά (2019-2020) για τη Δημοτική Εκπαίδευση της Κυπριακής Δημοκρατίας θα ξεκινήσει με μία καινοτομία. Το πρόγραμμα STEM θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε εννέα σχολεία, με στόχο να δοθεί βαρύτητα στις θεματικές της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών, τομείς που εκτιμάται πως βοηθούν ιδιαίτερα στην κατάκτηση καλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων. 
Περισσότερα στην ιστοσελίδα : http://www.philenews.com/