Επαναλειτουργία του "εργαλείου" ISE

Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω ότι μετά από προσπάθειες της εταιρείας INTRASOFT International SA. επιτεύχθηκε η επαναφορά των εργασιών μας στην υποκοινότητα "Engineering Subcommunity" που έχει δημιουργηθεί από τον καθηγητή κ. Ψυχάρη Σαράντο της ΑΣΠΑΙΤΕ και βρίσκεται στη διεύθυνση:
https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/search-resources-in-community/840578 του Open Discovery Space. 

Σε αυτήν είχαμε αναρτήσει (παγκοσμίως μοναδικά) υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια αλλά και εκπαιδευτικά αντικείμενα με λογισμικά που είχαμε διδαχθεί στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών STEM in Education του παιδαγωγικού τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ. Ευχαριστούμε θερμότατα τον κ. Alex Bensenousi και την ομάδα του (στην προαναφερόμενη εταιρεία) που κατάφεραν και επαναλειτούργησαν το ISE και μας δίνουν τη δυνατότητα να συνεχίσουμε το ερευνητικό μας έργο πάνω στη μεθοδολογία STEM. 

Θυμίζω ότι το ISE είναι το μοναδικό εργαλείο παγκοσμίως που μπορούν τα ψηφιακά διδακτικά σενάρια να λειτουργήσουν δυναμικά και όχι στατικά με pdf όπως συμβαίνει σε όλα τα αποθετήρια. 
Παλαιότερη ανάρτησή μας σχετικά με "εργαλείο" ISE βρίσκεται στη διεύθυνση:
http://sv1ahh1.blogspot.com/2017/06/engineering-subcomunity.html

Πολύδωρος Σταυρόπουλος
Μηχανολόγος Εκπαιδευτικός
MSc STEM in education