Διπλό Ειδικό Τεύχος του Αστρολάβου της Μαθηματικής Εταιρείας για το STEM

Πρόσφατα κυκλοφόρησε το ειδικό τεύχος του περιοδικού νέων τεχνολογιών «ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας το οποίο είναι αφιερωμένο στην επιστημολογία του STEM (τεύχη 29-30). Είχαμε αναφερθεί σχετικά στην ανάρτησή μας:
Σε αυτό το τεύχος υπάρχουν εξαιρετικής σημασίας επιστημονικά άρθρα σχετικά με τη μεθοδολογία του STEM στην εκπαίδευση. 
Ευχαριστούμε πολύ τη συντακτική επιτροπή που αποτελούταν από τους καθηγητές κ.κ Κρητικό Ε., Λάππα Π., και Ψυχάρη Σ. καθώς επίσης το περιοδικό της μαθηματικής εταιρείας που αφιέρωσε αυτό το διπλό τεύχος στο STEM. Ο Blogger συμμετέχει με τρία επιστημονικά άρθρα.

Στον πρόλογο του περιοδικού αναφέρεται:
«Ο όρος STEM (Science Technology Engineering Mathematics) υιοθετείται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια στη διδασκαλία των Μαθηματικών (Mathematics) και των Φυσικών Επιστημών (Science) αντικατοπτρίζοντας την προσπάθεια εισαγωγής των νέων Τεχνολογιών (Technology) και βασικών εννοιών από την Επιστήμη των Μηχανικών (Engineering) για την ενεργοποίηση και διευκόλυνση της γνωστικής διαδικασίας. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ιδιαίτερες και θερμές ευχαριστίες μας προς τους αρθρογράφους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας για την έκδοση του ειδικού τεύχους. Με την πεποίθηση ότι οι εργασίες που δημοσιεύονται θα διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς στην εξοικείωση με τις βασικές έννοιες της επιστημολογίας του STEM, προσδοκούμε πως τα παραδείγματα εφαρμογής που παρουσιάζονται θα αποτελέσουν πηγή έμπνευσης και αναστοχασμού στην προσπάθεια αναβάθμισης της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας».

Το διπλό αυτό τεύχος βρίσκεται στην  διεύθυνση: 
https://msl.aueb.gr/astrolavos/files/issue-29-30.pdf
όμως περιέχονται μόνο οι περιλήψεις των άρθρων. Η πλήρης τυπωμένη έκδοση έχει κόστος 10 ευρώ και διατίθεται από τα γραφεία της μαθηματικής εταιρείας.

Περιεχόμενα του τεύχους είναι :

Πρόλογος Ειδικού Τεύχους

Σαράντος Ψυχάρης, Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης, Παρασκευή Ιατρού, "Η Υπολογιστική Σκέψη, η Επιστημολογία STEM και η Τέχνη στα Μαθηματικά. Τα Μυστήρια Τρίγωνα."

Κουσουρή Στεφανία, Κασιμάτη Αικατερίνη, Ψυχάρης Σαράντος, Πετροπούλου Ουρανία, "Κατασκευή εργαλείων αξιολόγησης σε STEM δραστηριότητες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση"

Πολύδωρος Σταυρόπουλος, Κωνσταντίνα Σταυροπούλου, "Ανάπτυξη τρισδιάστατου μοντέλου προσομοίωσης για τον υπολογισμό του όγκου κυλίνδρου με το ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα Easy Java Simulation"

Κοτζαμπασάκη Ευαγγελία, Αργιάννη Ευδοκία, "Μαθητές δημιουργούν παιχνίδια καρτών με το Σχέδιο Fano και Υπολογιστική Σκέψη"

Βασίλειος Κουτούφαρης, Πολύδωρος Σταυρόπουλος, "Ανάπτυξη εκπαιδευτικού αντικειμένου στο ελεύθερο λογισμικό Octave για εφαρμογή σε εκπαιδευτική διαδικασία ψηφιακού διδακτικού σεναρίου με προσέγγιση S.T.E.M."

Ποντικού Μαριλίζα, "Εξασκώντας την Προγραμματιστική Λογική των παιδιών προσχολικής ηλικίας μέσω του STEAM"

Πολύδωρος Σταυρόπουλος, Κωνσταντίνα Σταυροπούλου, "Ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής μοντελοποίησης εκπαιδευτικού αντικειμένου στο Excel για εκπαιδευτική διαδικασία με προσέγγιση STEM σε ψηφιακό διδακτικό σενάριο."

Dr Korres Konstantinos, "The M-Dimension of STEM: Teaching Mathematical Concepts Via Discovery Learning and Constructivistic STEM Approaches Using Cognitive Tools"

Antonios Karampelas, "Introducing Artificial Intelligence and Machine Learning in secondary education"