Δημιουργία διαδραστικών ασκήσεων στη μεθοδολογία STEM

Η εμπειρία μας από τις εισηγήσεις στα σεμινάρια του ΠΛΥΝΕΤ Ηλείας για την εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση (Moodle) μας άφησε την εντύπωση (που ίσως είναι και λανθασμένη) ότι είναι αρκετοί οι συνάδελφοι καθηγητές και δάσκαλοι που δεν έχουν υπόψη τους τα εξαιρετικά test Hot potatoes. Αυτό μας έφερε τη σκέψη να αναρτήσουμε το μικρό αυτό άρθρο. Τα test αυτά είναι δυναμικά και online, έτσι ο μαθητής χρησιμοποιεί τον υπολογιστή για να δει τις ερωτήσεις αλλά και να δώσει τις απαντήσεις του. Αυτό από μόνο του ενεργοποιεί κομβικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες στη μεθοδολογία STEM, όπως έχει αναφερθεί πολλές φορές στο παρόν ιστολόγιο. 
Το ελεύθερο λογισμικό Hot Potatoes περιλαμβάνει πέντε εφαρμογές που μπορούν να δημιουργήσουν διαδραστικές ασκήσεις. Οι επί μέρους εφαρμογές του Hotpotatoes είναι JCloze, JCross, JMatch, JMix και JQuiz. Η κάθε μία από αυτές δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης διαφορετικής μορφής test.
1.    Το JQuiz είναι ένα εργαλείο δημιουργίας ασκήσεων :
Πολλαπλής επιλογής
Σύντομης απάντησης
Υβριδικές (συνδυασμός των  2 παραπάνω)
Πολλαπλής απάντησης
2.    Το JClose δημιουργεί ερωτήσεις με κενά.  Ο μαθητής πρέπει να συμπληρώσει τις σωστές απαντήσεις.
3.    Το JMatch Χρησιμοποιείται  για δημιουργία ασκήσεων αντιστοίχισης δύο στηλών… Η εμφάνιση μπορεί να είναι της τυπικής μορφής “ταιριάξτε” ή με  drag and drop.
4.    Το Jcross δημιουργεί test μορφής σταυρολέξου.   
5.  To JMix αναπτύσσει ασκήσεις του τύπου «βάλτε στη σωστή σειρά».
Μπορούμε να ανακατέψουμε  τις λέξεις μιας πρότασης ή τα γράμματα μιας λέξης. Όπως και το Jmatch παρέχεται και αυτό με δύο μορφές τυπικής και drag and drop.

Η εγκατάσταση του λογισμικού δεν παρουσιάζει δυσκολία. Η χρήση του είναι φιλική και ιδιαίτερα εύκολη. Η σελίδα για download είναι η:
https://hotpot.uvic.ca/index.php#downloads
Στο τέλος της ανάρτησης υπάρχει ο οδηγός εκμάθησης στα Ελληνικά για όσους χρειαστούν βοήθεια.
Το Hot Potatoes δημιουργήθηκε από την ομάδα έρευνας και ανάπτυξης του Πανεπιστημίου της Βικτόρια και του κέντρου πολυμέσων και υπολογιστών. Μπορούμε να εμπλουτίσουμε τη μεθοδολογία STEM που ακολουθήσαμε για να σχεδιάσουμε και να αναπτύξουμε τη διδασκαλία μας με κάποια μορφής ή κάποιες μορφές με τα test Hotpotatoes