Επιστημονικό Άρθρο του Blogger στο ScientiX

Μέλη της Ε3STEM συμμετείχαν στο Πανελλήνιο Συνέδριο Scientix για την εκπαίδευση STEM και δημοσίευσαν άρθρο με θέμα: «Υπολογιστική Παιδαγωγική: Μια πρόταση εισαγωγής του STEM στην εκπαίδευση για την Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας και την Παιδαγωγική επάρκεια στις Επιστήμες των Μηχανικών και τις Θετικές Επιστήμες»
Το άρθρο των 8 μελών της ένωσης μας είναι αναρτημένο στη διεύθυνση: https://www.academia.edu/  Η πρόταση είναι πάντα ανοικτή προς όλους μας για συνεργασίες συγγραφής άρθρων, εργασιών ή ανάπτυξη εκπαιδευτικών αντικειμένων για την προώθηση του STEM στην εκπαίδευση.

Σκοπός του συνεδρίου που συμμετείχαμε ήταν η ανάδειξη καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών από την Εκπαίδευση Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών (STEM) έτσι όπως σταδιακά διαμορφώνονται στη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα.

INFO: Το Scientix είναι έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία που προάγει και υποστηρίζει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα αντικείμενα STEM (φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά), των ερευνητών στο χώρο της STEM εκπαίδευσης, των υπευθύνων χάραξης πολιτικών και άλλων επαγγελματιών στην εκπαίδευση STEM. Τον συντονισμό του σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έχει αναλάβει το European Schoolnet, μια κοινοπραξία τριάντα υπουργείων παιδείας με έδρα τις Βρυξέλλες, ενώ σε εθνικό επίπεδο το έργο, με απόφαση του ΥΠΠΕΘ, συντονίζεται από τον Οργανισμό Ανοικτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ.
Στη διεύθυνση https://scientix.ellak.gr/draft-program/ υπάρχει το πρόγραμμα όπως διεξήχθη στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2018 στο ΕΜΠ.