Πρώτη Παγκοσμίως Ανάρτηση Ψηφιακού Διδακτικού Σεναρίου σε Πλατφόρμα Moodle.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που πρώτοι παγκοσμίως καταφέραμε  και αναπτύξαμε ψηφιακό εκπαιδευτικό σενάριο, το οποίο ενσωματώνει προσεγγίσεις S.T.E.M. (Science, Technology, Engineering, Mathematics) σε πλατφόρμα Moodle και συγκεκριμένα της γνωστής μας Gnomio. 
Το ψηφιακό σενάριο έχει αναπτυχθεί για μάθηση μέσω σταθερών και κινητών συσκευών (Mobile learning). Αξιοποιήθηκαν λογισμικά και προσομοιώσεις για τη διδασκαλία του πιλοτικού αυτού μαθήματος των καταλυτικών μετατροπέων αυτοκινήτου.

Όμως αυτό δεν περιορίζει τη χρήση του σεναρίου ως υπόδειγμα για οποιοδήποτε άλλο μάθημα, οποιασδήποτε ειδικότητας. Μας ενδιαφέρει η τεχνοτροπία της ανάπτυξης και εφαρμογής των modules στα οποία έχουν καταχωρηθεί οι 5 φάσεις του σεναρίου. Μπορεί να εφαρμοστεί σύγχρονα ή ασύγχρονα από απόσταση. Για τις ανάγκες του ψηφιακού σεναρίου έχουν κατασκευαστεί ένα μοντέλο προσομοίωσης σε EJS – Javascript και δύο εφαρμογές στο MIT Inventor app2 για κινητό ή tablet με λειτουργικό Android. Οι εφαρμογές μπορούν να αποσταλούν μέσω email στα κινητά των μαθητών και απαιτείται εγκατάσταση τους. Οι δυο αυτές εφαρμογές προσφέρουν θεωρία επί του μαθήματος και ερωτήσεις σωστού – λάθους με ανατροφοδότηση (feedback).

Το διδακτικό σενάριο βρίσκεται στη διεύθυνση : https://sv1ahh.gnomio.com/ 
Έχει τίτλο: «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Σεναρίου με Θέμα “Καταλυτικοί Μετατροπείς Αυτοκινήτων” στο Πλαίσιο της S.T.E.M. Εκπαίδευσης με Mobile Learning». 


Είναι ελεύθερο και εισερχόμαστε ως Guest στο περιβάλλον του σεναρίου.

Έχουμε αναρτήσει το παρακάτω ολιγόλεπτο video για την παρουσίαση της ανάρτησης του διδακτικού αυτού σεναρίου σε πλατφόρμα Moodle.