Άλλη μία δυνατότητα του Octave...

Ένα εξαιρετικό ελεύθερο (δωρεάν) λογισμικό είναι το OCTAVE 4.0 με το οποίο έχουμε ασχοληθεί και σε άλλη ανάρτηση στο παρόν ιστολόγιό που βρίσκεται στη διεύθυνση https://sv1ahh1.blogspot.com/.  
Αυτή τη φορά η εργασία μας πραγματοποιήθηκε στο OCTAVE GNU 5.1 αφορά το μάθημα των τηλεπικοινωνιών. Για download του λογισμικού στο linkhttps://www.gnu.org/.
Για τις ανάγκες της ανάρτησης αυτής καταχωρήσαμε τη μαθηματική σχέση ενός διπόλου (κεραίας) προγραμματίζοντας στο Octave GNU 5.1. 

Για το διάγραμμα δεν χρειάστηκε να προστεθούν τα δύο πρόσθετα Python και Symbolic όπως χρειάζεται σε πιο πολύπλοκους υπολογισμούς για παράδειγμα στους υπολογισμούς απωλειών των coaxial που θα παρουσιάσουμε σε επόμενη ανάρτησή μας. Η χρήση του είναι πολύ εύκολη για κάποιους που έχουν γνώση προγραμματισμού των Mathematica, Octave, MatLab κ.α. Για τους αρχάριους που θέλουν να ασχοληθούν με το Octave υπάρχουν πολλά Tutorial στο You tube.

Σκοπός της ανάρτησης αυτής είναι να δείξει ότι επιτυγχάνεται εύκολα να αναπτυχθεί από τον εκπαιδευτικό ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό αντικείμενο με εργαλείο αυτό το ελεύθερο λογισμικό.

Παραθέτουμε ένα ακόμη διάγραμμα, ως παράδειγμα, που δημιουργήθηκε πάλι από τον Blogger, αυτή τη φορά στο OCTAVE 4.0 και αφορά ένα azimuth διάγραμμα διπόλου κεραίας που έχει εξαχθεί με την εντολή polar. Είναι σίγουρο ότι για να επιτευχθούν τα αποτελέσματα αυτά πρέπει αν αφιερωθεί χρόνος για μελέτη. 
Έχουμε αναφέρει ότι αυτό το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη μεθοδολογία STEM πολύ εύκολα.

Click στις δύο φωτο για μεγέθυνση.