Για την προβολή περισσότερων αναρτήσεων πιέστε στο τέλος κάθε σελίδας "παλαιότερες αναρτήσεις".

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο για μεθοδολογία STEM (Octave)

Click για μεγέθυνση.
Σχεδιασμός προφιλ καταλύτη στο Octave.

Το ελεύθερο λογισμικό Octave είναι παρόμοιο με το Mathematica. Οι δυνατότητες του είναι λιγότερες αλλά είναι ένα εξαιρετικό λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί επάξια ποικιλοτρόπως σε μεγάλο εύρος μαθημάτων διαφορετικών ειδικοτήτων. Η φαντασία μας θα πρέπει να δουλέψει...


Πραγματικοί καταλύτες
(αριστερά μεταλλικός δεξιά κεραμικός)
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα σε υπολογισμούς, μοντελοποίηση ή σχεδιασμό εκπαιδευτικού αντικειμένου για προσάρτηση σε εκπαιδευτική διαδικασία με μεθοδολογία STEM. Για παράδειγμα, παρουσιάζουμε στο παρακάτω video πως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές μας σε ένα μηχανολογικό μάθημα και συγκεκριμένα στους καταλύτες αυτοκινήτων. Μελέτη, Ανάπτυξη:
Πολύδωρος Σταυρόπουλος
Εκπαιδευτικός Μηχανολόγος
MSc STEM στην Εκπαίδευση
Παιδαγωγικό τμήμα ΑΣΠΑΙΤΕ