Καταλύτες Αυτοκινήτων και Λήπτης λ, (δύο δωρεάν e-books).

Διατίθενται δωρεάν τα δύο νέα μας e-books σε μορφή pdf:
1. Νέες Τεχνολογικές Εξελίξεις στους Καταλύτες Αυτοκινήτων 
2. Αισθητήρας Οξυγόνου -Λήπτης λ
Είναι έγχρωμα με σύγχρονη ύλη πάνω στα θέματα καταλυτικών μετατροπέων και αισθητήρων οξυγόνου των οχημάτων, (έκδοση Οκτώβριος 2018).
Περιλαμβάνουν πλούσιο φωτογραφικό υλικό σε σχήμα Β5. 
Από αυτήν μας την προσπάθεια δεν υπάρχει κάποιο οικονομικό όφελος ούτε γίνεται έμμεση ή άμεση διαφήμιση.  

Καθιερώνεται η διδασκαλία του STEM στα σχολεία

Σήμερα (Ιούνιος 2020) έρχονται ευχάριστα νέα -που τα περιμέναμε από το 2017- όταν άρχισε ο blogger να αρθρογραφεί έντονα και συνεχώς σε όλες τις εκπαιδευτικές πύλες. Μέσα από αυτή την αρθρογραφία αίτημα του ήταν η εισαγωγή έστω και λίγων ωρών της διδασκαλίας με προσέγγιση STEM στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
Σήμερα με χαρά διαβάζουμε στην ιστοσελίδα ESOS.GR ότι «Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση της υφυπουργού Παιδείας Σ. Ζαχαράκη που ορίζει τις διαδικασίες εφαρμογής της πιλοτικής δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».

Εργασία μας στο Αποθετήριο Καλών Πρακτικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Με πολύ μεγάλη χαρά ενημερωθήκαμε ότι δημοσιεύθηκε πρώτη η εργασία μας στο μοναδικό διεθνές Αποθετήριο Καλών Πρακτικών και Δραστηριοτήτων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που λειτουργεί υπό την αιγίδα της ομάδας SeRi του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (http://seri.cs.uth.gr/). 
Η δημιουργία του αποθετηρίου καλών πρακτικών κατά STEΑM, έγινε για να συγκεντρώσει τις προτεινόμενες και δοκιμασμένες δραστηριότητες των εκπαιδευτικών με μεθοδολογία STEΑM σε Α'θμια και Β΄θμια εκπαίδευση.

Το Πρώτο Ψηφιακό Σενάριο με μεθοδολογία STEM σε πλατφόρμα Moodle !!!

Στο άρθρο αυτό θα παρουσιασθεί για πρώτη φορά η ανάρτηση ψηφιακού διδακτικού σεναρίου με προσέγγιση STEM σε πλατφόρμα Moodle. Είναι πρωτοποριακό το γεγονός η ανάπτυξη σεναρίου για ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning).

Αποθετήρια διδακτικών σεναρίων

Ο προσδιορισμός του διδακτικού σεναρίου δίδεται ολοκληρωμένα και εύστοχα στο Υλικό Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών (ΕΑΙΤΥ, 2008). Ως εκπαιδευτικό σενάριο θεωρείται η περιγραφή μιας διδασκαλίας με εστιασμένο γνωστικό αντικείμενο, συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, διδακτικές αρχές και πρακτικές. Ένα εκπαιδευτικό σενάριο έχει διάρκεια περισσοτέρων από μία διδακτικών ωρών.

STEM στην Ελλάδα της κρίσης (άρθρο του blogger)

H μεθοδολογία STEM και οι προοπτικές της στη χώρα μας.

Σύνοψη άρθρου: πρόκειται για μία καινοτόμο μέθοδο διδασκαλίας που εντάσσει στην εκπαιδευτική διαδικασία τρεις τουλάχιστον επιστήμες. Διαφαίνεται ότι θα ενταχθεί στη μεθοδολογία της διδασκαλίας τα επόμενα χρόνια, στη χώρα μας.

STEM στην Εκπαίδευση (με παραδείγματα)

Η Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά και την Επιστήμη των Μηχανικών, για την οποία έχει γίνει μεγάλη συζήτηση τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κοινότητας, εκφράζεται με το ακρωνύμιο STEMΑν αναζητηθεί το ακρωνύμιο αυτό στη Wikipedia θα παρατηρηθεί ότι γίνεται αναφορά για μια καινοτόμο προσέγγιση που εντάσσει στην εκπαιδευτική διαδικασία, όχι μόνο τις βασικές Επιστήμες αλλά επίσης την Τεχνολογία, τη Μηχανική-Μηχανολογία και τα Μαθηματικά.

S.T.E.M. με απλά λόγια...

  Στη διδασκαλία με μεθοδολογία STEM υπάρχει μετασχηματισμός της δασκαλοκεντρικής μεθόδου μάθησης στην ανακαλυπτική - διερευνητική μάθηση. Ο μαθητής εμπλέκεται δημιουργικά και συνεργατικά με τους συμμαθητές του, προκειμένου να δώσουν από κοινού λύσεις σε προβλήματα που τίθενται από τον εκπαιδευτικό (επίλυση προβλήματος).

Τι είναι το S.T.E.M. στην Εκπαίδευση και ποιες οι προοπτικές του ;

STEM είναι το πρόγραμμα σπουδών που βασίζεται στην ιδέα της εκπαίδευσης των μαθητών-φοιτητών ταυτόχρονα και συνδυαστικά σε τέσσερις συγκεκριμένους τομείς, την επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανολογία (μηχανική) και τα μαθηματικά, σε ένα δια-επιστημονικό επίπεδο και εφαρμόζεται με συγκεκριμένη μέθοδο προσέγγισης. Αντί να διδάσκονται οι προαναφερόμενοι κλάδοι ως ξεχωριστά και διακριτά μαθήματα, η μεθοδολογία STEM τους ενσωματώνει σε ένα συνεκτικό μοντέλο μάθησης που βασίζεται σε πραγματικές εφαρμογές

Εκπαιδευτικό αντικείμενο για μεθοδολογία STEM (Mathematica)

Στο πλαίσιο των ιδεών που θέλουμε να δώσουμε στους εκπαιδευτικούς για εφαρμογή εκπαιδευτικών λογισμικών σε μεθοδολογία STEM στην εκπαιδευτική διαδικασία, παρουσιάζουμε στο video το λογισμικό Mathematica της εταιρείας Wolfram σε μια εφαρμογή που υπολογίζει αυτόματα τον όγκο φορέα καταλύτη και σχεδιάζει το προφίλ δύο ειδών καταλυτικών μετατροπέων, κυλινδρικής και ελλειπτικής μορφής.

Εκπαιδευτικό αντικείμενο για μεθοδολογία STEM (LabVIEW - Backpressure Catalytic Converter)

Χρησιμοποιήσαμε πάλι το LabVIEW για να αναπτύξουμε ένα μοντέλο προσομοίωσης με το οποίο ο μαθητής πειραματίζεται στον υπολογιστή για την εύρεση της αντίθλιψης του καταλυτικού μετατροπέα. Το αποτέλεσμα αυτό θα τον βοηθήσει να αποφασίσει αν απαιτείται αντικατάσταση αυτού. Με τα ποτενσιόμετρα ρυθμίζει εικονικά στο μοντέλο την πίεση πριν και μετά προκειμένου να καταγράψει την αντίθλιψη (διαφορά πιέσεων που υπάρχει στην είσοδο και έξοδο του καταλυτικού μετατροπέα).

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο για μεθοδολογία STEM (Tracker Analysis Video)

Στο Video που ακολουθεί παρουσιάζεται το ελεύθερο λογισμικό Tracker video analysis and modeling tools. Το συγκεκριμένο λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές, στο πλαίσιο του project  Assessment Transversal Skills 2020, για αύξηση της κομβικής δεξιότητας του ψηφιακού γραμματισμού. Η υπολογιστική σκέψη είναι απαραίτητη προϋπόθεση από την πλευρά του εκπαιδευτικού για σχεδιασμό της εφαρμογής που περιγράφεται στο video.

Εκπαιδευτικό αντικείμενο για μεθοδολογία STEM (LabVIEW - EHCC)

Χρησιμοποιήσαμε το LabVIEW για τη δημιουργία μοντέλου προσομοίωσης των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών ενός ηλεκτρικά θερμαινόμενου καταλύτη, (Electric Heated Catalytic Converter). Με τον τρόπο αυτό υποδεικνύεται πως μπορεί να εκτελεστεί με καινοτόμες μεθόδους ένα μάθημα που σε αντίθετη περίπτωση θα γινόταν δασκαλοκεντρικά. Ο μαθητής "παίζει" με τα ποτενσιόμετρα και καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο φύλλο εργασίας. Στη συνέχεια επιβεβαιώνει τις τιμές με πείραμα στο εργαστήριο και καταγραφεί σε απλό χαρτί χρησιμοποιώντας τις σχέσεις της ηλεκτροτεχνίας.

Ανάπτυξη ψηφιακού διδακτικού σεναρίου

CLICK για μεγέθυνση
  Έχει αναρτηθεί από τον Blogger ένα υποδειγματικό ψηφιακό σενάριο στο portal ODS-ISE, στην υποκοινότητα «engineering sub community», λόγω των ιδιαίτερων καινοτόμων εργαλείων που παρέχει το ISE για εφαρμογή σεναρίων. Η χρονική διάρκεια εφαρμογής του είναι 200 λεπτά περίπου και βρίσκεται στη διεύθυνση:
http://inspiringscience.rdea.gr. 
Το ODS είναι μια πολύγλωσση πύλη κοινωνικής δικτύωσης. 

Πρώτη παγκοσμίως παρουσίαση της ανάλυσης φάσματος φωτός σε πυρακτωμένη αντίσταση.

Στην ανάρτηση αυτή παρουσιάζεται ένα πιλοτικό παράδειγμα σε έναν διαφορετικό τρόπο χρήσης του ελεύθερου λογισμικού Tracker Video Analysis. Ως γνωστόν  το συγκεκριμένο λογισμικό είναι δωρεάν και παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης κίνησης μέσα από video. Βρίσκει μεγάλη εφαρμογή στη θεματολογία της επιστήμης της Φυσικής. Καταφέραμε με τη βοήθεια του Tracker και αναπτύξαμε δύο διαφορετικής μορφής αναλύσεις φάσματος φωτός από ένα video.  Είναι ένα καλό παράδειγμα για ανάπτυξη εφαρμογών σε άλλα μαθήματα με μεθοδολογία STEM.

Εκπαιδευτικό υλικό για μεθοδολογία STEM (Βιντεοανάλυση και ανάλυση φασμάτων)

Το σχήμα είναι από την ιστοσελίδα :
Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζεται η χρήση του ελεύθερου λογισμικού Tracker video analysis  για την ανάπτυξη μέρους υλικού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε μεθοδολογία STEM. Η εφαρμογή αυτή έχει αναπτυχθεί από τον Blogger.
Γνωρίζουμε από τη Φυσική ότι κάθε θερμό σώμα εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με πολύ μικρό μήκος κύματος και πολύ υψηλή συχνότητα. 

Οδηγίες για ανάλυση video με τον Tracker Analysis Video and Modeling Tool

 Για τη δημιουργία ενός εξαιρετικού εκπαιδευτικού αντικειμένου με προσέγγιση STEM θα προτείναμε τη μελέτη της κίνησης από την ανάλυση ενός video.
Με την μέθοδο της επίλυσης προβλήματος θα αναθέσουμε όλη την εργασία στο μαθητή αρχίζοντας από τη βιντεοσκοπήσει για μερικά δευτερόλεπτα με το κινητό του ενός αντικειμένου που κινείται. Στις φωτογραφίες αυτής τις ανάρτησης παρουσιάζεται η μελέτη της κίνησης ενός εμβόλου μηχανής. Από το διάγραμμα που ακολουθεί φαίνεται ...

Καινοτομία στην εκπαίδευση (innovation of education)

Από το 1986 το ενδιαφέρον, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τα Κοινοτικά προγράμματα δράσης στο πλαίσιο των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης, αυξάνει συνεχώς μέχρι και των ημερών μας. Σήμερα το πρόγραμμα Erasmus+ καλύπτει με διάφορες καινοτόμες δράσεις την Επαγγελματική Εκπαίδευση. 
Σύμφωνα με το λεξικό Μπαμπινιώτη (2002), ο όρος “καινοτομία” είναι το άνοιγμα νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων, μεταρρυθμίσεων και υιοθέτηση ουσιαστικών αλλαγών στη διδακτική. 

Video Ανάλυση σε Κινητό ή Tablet.

Διάγραμμα στην οθόνη του κινητού
Στο πλαίσιο της μεθοδολογίας STEM μπορεί να χρησιμοποιηθεί application σε κινητό ή Tablet με λειτουργικό android για να γίνει ανάλυση της κίνησης κάποιου αντικειμένου που έχει καταγραφεί σε video. Η εφαρμογή που παρουσιάζεται έχει αναπτυχθεί από τον Blogger. Οι μαθητές βιντεοσκοπούν με το κινητό τους κάποιο σώμα που διαγράφει οποιαδήποτε κίνηση και στη συνέχεια το επεξεργάζονται στο ίδιο το κινητό με το free application "VidAnalysis Free".  

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο για μεθοδολογία STEM (MIT Inventor Application2)

Στο video που ακολουθεί παρουσιάζεται μια καινοτόμος εφαρμογή για κινητά ή tablet με λειτουργικό android. Η εφαρμογή αυτή έχει αναπτυχθεί τοπικά στον Υπολογιστή με το πρόγραμμα MIT Inventor Application 2. Η κατασκευή της είναι σχετικά εύκολη με scrach και ενδείκνυται για αρχάριους. Περιλαμβάνει μερικές σελίδες θεωρία πάνω στους καταλύτες και μερικές ερωτήσεις σωστού λάθους με feedback. 

Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο με προσέγγιση STEM στο ISE.

Το ISE (Inspiring Science Education) του portal ODS είναι το εργαλείο που παρέχει τη δυνατότητα φιλοξενίας (με πολύ υψηλά ποιοτικά standards) σχεδίων μαθήματος, εκπαιδευτικών αντικειμένων και ψηφιακών εκπαιδευτικών σεναρίων. Στο video που ακολουθεί παρουσιάζεται ένα ψηφιακό διδακτικό σενάριο με θέμα τους καταλύτες αυτοκινήτων με μεθοδολογία STEM.

Σχέση συμπίεσης Κινητήρα Εσωτερικής Καύσης

Στο παρακάτω video παρουσιάζεται ο υπολογισμός της σχέσης συμπίεσης ενός κινητήρα από τον κ Βασίλειο Νικολάου. Το συγκεκριμένο video μπορεί να αποτελέσει ένα μικρό μέρος μεθοδολογίας STEM στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο εμπλουτισμός της με μοντέλο προσομοίωσης με τη βοήθεια υπολογιστή θα δημιουργήσει ικανές συνθήκες για αύξηση των κομβικών δεξιοτήτων των μαθητών σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό project ATS2020.

Υπολογισμός Κυβισμού Κινητήρα

Στο πλαίσιο της STEM εκπαίδευσης παρουσιάζεται μέρος του μαθήματος συγκεκριμένα το πείραμα που έγινε από τους ίδιους τους μαθητές. Συμπληρωματικά του μαθήματος υπάρχει μοντέλο προσομοίωσης ανεπτυγμένο στο EASY JAVA SIMULATION σε γλώσσα προγραμματισμού JAVA.

Εκπαιδευτικό αντικείμενο για μεθοδολογία STEM (Tracker Analysis Video)

Στο video που παρουσιάζεται στη συνέχεια έχει αναπτυχθεί η μελέτη κίνησης του εμβόλου μιας μηχανής εσωτερικής καύσης με χρήση του Tracker Analysis Video. Το λογισμικό αυτό είναι ελεύθερο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μελέτη κινήσεων και ανάλυση φάσματος. Μπορούμε με τη βοήθεια του να κάνουμε το μάθημα ευχάριστο για τους μαθητές αφού θα απασχοληθούν εποικοδομητικά μόνοι τους γα να μελετήσουν βάσει των πειραματικών συνθηκών που θα δημιουργήσουν και της βιντεοσκόπησης που θα εκτελέσουν.

Το Πρώτο Εκπαιδευτικό Ψηφιακό Σενάριο με προσέγγιση STEM στη MOODLE !!

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ψηφιακού διδακτικού σεναρίου σε πλατφόρμα Moodle είναι μία ιδιαίτερα καινοτόμος δράση. Σήμερα δεν υπάρχει αναρτημένο πλήρες διδακτικό σενάριο για ασύγχρονη εκπαίδευση και ειδικά με προσέγγιση STEM. Είναι πραγματικά η πρώτη παρουσίαση. Πρέπει να τονισθεί σε αυτό το σημείο ότι ακολουθεί μέθοδο διδασκαλίας mobile learning.

Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εφαρμογή έρευνας με το SPSS.

Στην ανάρτηση αυτή προτείνεται ένας οδηγός που αφορά την περιγραφή του σχεδιασμού έρευνας, στην οποία χρησιμοποιούνται ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις προκειμένου να μελετηθούν οι επιπτώσεις της μεθοδολογίας S.T.E.M. στην εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι με την ευκαιρία δίνεται η πορεία για την εξαγωγή επιστημονικών συμπερασμάτων για οποιοδήποτε ερευνητικό πρόβλημα που θα μπορούσε να απασχολήσει την εκπαιδευτική κοινότητα. Προϋπόθεση της διεξαγωγής της έρευνας είναι η ευχέρεια του μελετητή στη διαχείριση του στατιστικού πακέτου SPSS. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή του παραδείγματος στο SPSS έγιναν από τον Blogger SV1AHH κατά κόσμον Πολύδωρο Σταυρόπουλο ... Ένα λογισμικό εξαιρετικά ακριβό με ιδιαίτερες και εξαιρετικές δυνατότητες στην ποσοτική έρευνα. 

Η ρομποτική στην εκπαίδευση

Γενικά, το  ρομπότ  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  στην  εκπαίδευση - (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια Τριτοβάθμια) - αλλά  και  εκτός σχολείου ως  ένα αποτελεσματικό εργαλείο για  την ανάπτυξη γνωστικών δομών από  τα παιδιά. Στην κατασκευή αυτή δεν υπάρχει μεθοδολογία STEM αφού εμπλέκονται μόνο ο προγραμματισμός (Technology) και η κατασκευή (Engineering) ...

Πρακτικά Εργασιών και Άρθρων 3ου Συνεδρίου του Ε.Π. της ΑΣΠΑΙΤΕ (2017)

5 και 6 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε το 3ο Επιστημονικό Συνέδριο του Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού της ΑΣΠΑΙΤΕ και είχε ως τίτλο «Επαγγελματική Εξέλιξη και Ανάπτυξη του Τεχνολόγου Εκπαιδευτικού». Η θεματική του συνεδρίου καθώς και οι εισηγήσεις όλων των συμμετεχόντων, όπως περιλαμβάνονται στα Πρακτικά που δημοσιεύθηκαν, αποτυπώνουν τον προβληματισμό της εκπαιδευτικής κοινότητας σχετικά με την επαγγελματική εξέλιξη και την ανάπτυξη του Τεχνολόγου Εκπαιδευτικού καθώς και τρέχοντα θέματα που άπτονται της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κατατέθηκαν προτάσεις και φάνηκε ότι αν εφαρμοστούν θα προκύψουν πολλές αισιόδοξες προοπτικές για το μέλλον της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Πρωτοποριακή Κοινότητα STEM στο portal του Open Discovery Space

Ευχαριστούμε θερμότατα το portal του Open Discovery Space που μετά από πρότασή μας ενέκρινε την ίδρυση και λειτουργία ελληνικής κοινότητας STEM με όνομα «STEM IN EDUCATION». Η διεύθυνση της οποίας είναι: stem-education-857390
Η κοινότητα άρχισε να λειτουργεί το Νοέμβριο του 2019 και ήδη έχουν αναρτηθεί 19 Activities και 9 Resources. Δεν περιμένουμε ιδιαίτερη αποδοχή από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς της χώρας μας αφού ελάχιστοι είναι αυτοί που γνωρίζουν τα περί STEM εκπαίδευσης και ακόμη λιγότεροι αυτοί που θέλουν να μάθουν.

Επιστημονικό άρθρο Β. Κουτούφαρη, Π. Σταυρόπουλου για το OCTAVE.

Σε συνεργασία με τον κ. Βασίλη Κουτούφαρη εκπαιδευτικό Πληροφορικής, αμφότεροι με MSc STEM στην εκπαίδευση” καταθέσαμε και εγκρίθηκε η δημοσίευση, στο επιστημονικό περιοδικό «Αστρολάβος» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, του άρθρου μας με θέμα: «Ανάπτυξη εκπαιδευτικού αντικειμένου στο ελεύθερο  λογισμικό Octave για εφαρμογή σε εκπαιδευτική διαδικασία ψηφιακού διδακτικού σεναρίου με προσέγγιση S.T.E.M.».
Η δημοσίευση έγινε στο διπλό τεύχος 29-30 που είναι αφιερωμένο στην επιστημολογία του STEΜ.

Για εκπαιδευτικούς που αναζητούν νέες μεθοδολογίες κ τεχνολογίες …

Αποφασίσαμε να αναρτούμε σύγχρονο υλικό και άρθρα στο portal του Open Discovery Space ως σημείο επαφής, των συναδέλφων εκπαιδευτικών, με το STEM
Η διεύθυνση είναι: https://portal.opendiscoveryspace.eu
Στην επιλογή δραστηριότητες υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα άρθρα. Στα educational objects έχουν αναρτηθεί στο μοναδικό παγκοσμίως tool (ISE) υποδειγματικά εκπαιδευτικά αντικείμενα και ψηφιακά διδακτικά σενάρια. Θα υπάρχει ενημέρωση αυτού του προφίλ με καινούργιο εκπαιδευτικό υλικό σε τακτική βάση.  Γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι ελάχιστοι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσουν για διάφορους λόγους, η προσπάθειά μας θα συνεχιστεί για όσους ενδιαφέροντα να εντάξουν τη μεθοδολογία STEM στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Διπλό Ειδικό Τεύχος του Αστρολάβου της Μαθηματικής Εταιρείας για το STEM

Πρόσφατα κυκλοφόρησε το ειδικό τεύχος του περιοδικού νέων τεχνολογιών «ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας το οποίο είναι αφιερωμένο στην επιστημολογία του STEM (τεύχη 29-30). Είχαμε αναφερθεί σχετικά στην ανάρτησή μας:
Σε αυτό το τεύχος υπάρχουν εξαιρετικής σημασίας επιστημονικά άρθρα σχετικά με τη μεθοδολογία του STEM στην εκπαίδευση. 
Ευχαριστούμε πολύ τη συντακτική επιτροπή που αποτελούταν από τους καθηγητές κ.κ Κρητικό Ε., Λάππα Π., και Ψυχάρη Σ. καθώς επίσης το περιοδικό της μαθηματικής εταιρείας που αφιέρωσε αυτό το διπλό τεύχος στο STEM. Ο Blogger συμμετέχει με τρία επιστημονικά άρθρα.

Επαναλειτουργία του "εργαλείου" ISE

Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω ότι μετά από προσπάθειες της εταιρείας INTRASOFT International SA. επιτεύχθηκε η επαναφορά των εργασιών μας στην υποκοινότητα "Engineering Subcommunity" που έχει δημιουργηθεί από τον καθηγητή κ. Ψυχάρη Σαράντο της ΑΣΠΑΙΤΕ και βρίσκεται στη διεύθυνση:
https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/search-resources-in-community/840578 του Open Discovery Space. 

Η Κύπρος προχώρησε σε εφαρμογή του STEM πιλοτικά

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, η νέα σχολική χρονιά (2019-2020) για τη Δημοτική Εκπαίδευση της Κυπριακής Δημοκρατίας θα ξεκινήσει με μία καινοτομία. Το πρόγραμμα STEM θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε εννέα σχολεία, με στόχο να δοθεί βαρύτητα στις θεματικές της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών, τομείς που εκτιμάται πως βοηθούν ιδιαίτερα στην κατάκτηση καλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων. 
Περισσότερα στην ιστοσελίδα : http://www.philenews.com/

Το KAHOOT ! ως εκπαιδευτικό εργαλείο για πρωτοποριακά TEST.

Στο ιστολόγιό αυτό έχουμε αναλύσει την χρήση πολλών ελεύθερων λογισμικών που μπορούν να βοηθήσουν καθοριστικά την εκπαιδευτική διαδικασία και να την κάνουν ευχάριστη, καινοτόμα και πρωτοποριακή. Είμαστε ευχαριστημένοι που ίσως ελάχιστοι εκπαιδευτικοί τα χρησιμοποιούν. Αυτό δεν μας αποτρέπει να μοιραζόμαστε τις γνώσεις και ότι καινούργιο ανακαλύπτουμε με τους επισκέπτες του ιστολογίου μας.

«STEM Workers»

https://www.brookings.edu/
H βιολόγος Ramaley Judith το 2001 καθιέρωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μια ενοποιημένη διδασκαλία συμπεριλαμβάνοντας κλάδους των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, της επιστήμης των μηχανικών και των μαθηματικών. Η εκπαιδευτική αυτή προσέγγιση που καθιέρωσε η Ramaley Judith, αναφέρεται σήμερα με το ακρωνύμιο STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Στη διδασκαλία με χρήση της μεθοδολογίας αυτής υπάρχει μετασχηματισμός της δασκαλοκεντρικής μεθόδου μάθησης στην ανακαλυπτική - διερευνητική μάθηση.

ΑΡΤΑ: Τουρνουά Ποδοσφαίρου με ρομπότ Ανοιχτών Τεχνολογιών

ΘΕΜΑ: « 1ο Τουρνουά ποδοσφαίρου(2x2) με ρομπότ ανοικτής τεχνολογίας »

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της ημέρας Arduino (Arduino Day 2019) στην Άρτα, η «Σύγχρονη Εκπαιδευτική» σας προσκαλεί στο 1ο Τουρνουά ποδοσφαίρου με ρομπότ 2x2 Ανοικτής Τεχνολογίας.
Το Σάββατο 29 Ιουνίου 2019 στους χώρους της «Σύγχρονης Εκπαιδευτικής» φιλοξενήθηκαν αγώνες ποδοσφαίρου με ρομπότ για παιδιά δημοτικού και γυμνασίου με σκοπό να γνωρίσουν από κοντά τις δυνατότητες που παρέχει η χρήση ανοικτών τεχνολογιών.

Σχέδιο Μαθήματος, Ηλεκτρονικός Σχεδιασμός Διδασκαλίας (Learning Design)

CLICK για μεγέθυνση.
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούσαν να είναι τυπικοί, μέχρι και πριν από μερικά χρόνια, συμπλήρωναν το Σχέδιο Μαθήματος σε ειδικό έντυπο σχεδιασμού. Τη σημερινή εποχή έχουν αναπτυχθεί καινοτόμα εργαλεία μαθησιακού σχεδιασμού που βοηθάνε τους εκπαιδευτικούς να αναπτύσσουν σχέδια μαθήματος πολύ πιο εμπλουτισμένα και αναλυτικά με σύγχρονες ηλεκτρονικές μεθόδους. 

Υπολογιστική Σκέψη (Computational Thinking–C.T.)

Η αναφορά στον όρο υπολογιστική σκέψη τι σημαίνει ;
Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να μας βοηθήσουν να λύσουμε εύκολα ή δύσκολα προβλήματα. Πριν όμως αντιμετωπιστεί ένα οποιοδήποτε πρόβλημα, πρέπει να γίνει κατανοητό το ίδιο το πρόβλημα και στη συνέχεια να αναζητηθούν οι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε αυτό να επιλυθεί.

Δημιουργία διαδραστικών ασκήσεων στη μεθοδολογία STEM

Η εμπειρία μας από τις εισηγήσεις στα σεμινάρια του ΠΛΥΝΕΤ Ηλείας για την εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση (Moodle) μας άφησε την εντύπωση (που ίσως είναι και λανθασμένη) ότι είναι αρκετοί οι συνάδελφοι καθηγητές και δάσκαλοι που δεν έχουν υπόψη τους τα εξαιρετικά test Hot potatoes. Αυτό μας έφερε τη σκέψη να αναρτήσουμε το μικρό αυτό άρθρο. Τα test αυτά είναι δυναμικά και online, έτσι ο μαθητής χρησιμοποιεί τον υπολογιστή για να δει τις ερωτήσεις αλλά και να δώσει τις απαντήσεις του. Αυτό από μόνο του ενεργοποιεί κομβικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες στη μεθοδολογία STEM, όπως έχει αναφερθεί πολλές φορές στο παρόν ιστολόγιο. 

Διαφοροποιημένη Μάθηση (Differential Learning System. DLS)

Ο καθηγητής Dr. Wolfgang I. Schollhorn είναι ο δημιουργός της μεθόδου (συστήματος) της διαφοροποιημένης μάθησης. Αρχικά η εφαρμογή της έγινε σε αθλητές διαφόρων αθλημάτων. Με τη μέθοδο αυτή το πρόγραμμα προπόνησης προσαρμοζόταν στις ανάγκες του κάθε αθλητή και όχι ομαδικά. Έτσι η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός της προπόνησης διαφοροποιήθηκε για τον κάθε αθλητή ξεχωριστά.

Ειδικό τεύχος του Αστολάβου για το STEM

Το Επιστημονικό Περιοδικό Νέων Τεχνολογιών "Αστρολάβος" που ανήκει στην Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, πολύ σύντομα θα εκδώσει ειδικό τεύχος αφιερωμένο στο STEM στην εκπαίδευση. Είναι η πρώτη φορά που επιστημονικό περιοδικό αφιερώνει ολόκληρο τεύχος στη μεθοδολογία STEM. Ενδιαφέρει τους εκπαιδευτικούς που γνωρίζουν και έχουν εντάξει στην εκπαιδευτική διαδικασία τη σύγχρονη αυτή διδακτική προσέγγιση. Μερικά από τα άρθρα που θα περιλαμβάνει είναι
  1. Η υπολογιστική σκέψη, η επιστημολογία STEM και η τέχνη στα Μαθηματικά. Τα μυστήρια τρίγωνα (Ψυχάρης, Σ., Καλοβρέκτης, Κ., & Ιατρού, Β.).

Καινοτομία του ψηφιακού διδακτικού σεναρίου σε σχέση με τους παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας.

Η εφαρμογή ενός ψηφιακού διδακτικού σεναρίου στο εργαστήριο επιβάλλει τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή από το μαθητή, με τη μέθοδο επίλυσης προβλήματος. Ο συνδυασμός αυτός είναι καινοτομία σε σχέση με όσα προβλέπουν τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Σε αυτά, σήμερα, δεν υπάρχει αναφορά των λέξεων καινοτομία, πείραμα, S.T.E.M, ψηφιακό διδακτικό σενάριο, εκπαιδευτικά λογισμικά, μοντέλο προσομοίωσης, επίλυση προβλήματος. 

Επιστημονικό Άρθρο του Blogger στο Συνέδριο της ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΤΠΕ 2017.

Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει εργασία που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό συνέδριο ΑΣΠΑΙΤΕ - ΕΤΠΕ 2017. Η ανάρτηση του τόμου των πρακτικών του συνεδρίου έγινε με ISSN 2529-0924 και ISBN 978-618-83186-0-1 στη διεύθυνση http://www.etpe.gr περιλαμβάνει περισσότερα από 110 επιστημονικά άρθρα.
Σε αυτό μελετάται η επίδραση της εφαρμογής ψηφιακού διδακτικού σεναρίου στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

FRONT PANEL DESIGNER και όχι μόνο…

Click στη φωτο για μεγέθυνση.
Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον ελεύθερο λογισμικό είναι το Front Panel Designer. Με αυτό μπορούμε να σχεδιάσουμε προσόψεις κουτιών για κατασκευές που μπορεί να κάνουμε στο πλαίσιο της STEM εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα, να τοποθετήσουμε την πλακέτα και τα παρελκόμενα του Arduino μέσα σε ένα πλαστικό ή μεταλλικό κουτί. 

Πρώτη Παγκοσμίως Ανάρτηση Ψηφιακού Διδακτικού Σεναρίου σε Πλατφόρμα Moodle.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που πρώτοι παγκοσμίως καταφέραμε  και αναπτύξαμε ψηφιακό εκπαιδευτικό σενάριο, το οποίο ενσωματώνει προσεγγίσεις S.T.E.M. (Science, Technology, Engineering, Mathematics) σε πλατφόρμα Moodle και συγκεκριμένα της γνωστής μας Gnomio. 
Το ψηφιακό σενάριο έχει αναπτυχθεί για μάθηση μέσω σταθερών και κινητών συσκευών (Mobile learning). 

Ανάπτυξη μαθήματος στο CourseLab 2.7 και ανάρτησή του σε πλατφόρμα Moodle.

Σε αυτήν την ανάρτηση παρουσιάζουμε το εκπληκτικό CourseLab 2.7. Το εκπαιδευτικό αυτό λογισμικό είναι ένα ισχυρό, αλλά εύχρηστο εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης. Προσφέρει περιβάλλον εργασίας WYSIWYG* χωρίς την ανάγκη για προγραμματισμό. 

Άλλη μία δυνατότητα του Octave...

Ένα εξαιρετικό ελεύθερο (δωρεάν) λογισμικό είναι το OCTAVE 4.0 με το οποίο έχουμε ασχοληθεί και σε άλλη ανάρτηση στο παρόν ιστολόγιό που βρίσκεται στη διεύθυνση https://sv1ahh1.blogspot.com/.  
Αυτή τη φορά η εργασία μας πραγματοποιήθηκε στο OCTAVE GNU 5.1 αφορά το μάθημα των τηλεπικοινωνιών. Για download του λογισμικού στο linkhttps://www.gnu.org/.
Για τις ανάγκες της ανάρτησης αυτής καταχωρήσαμε τη μαθηματική σχέση ενός διπόλου (κεραίας) προγραμματίζοντας στο Octave GNU 5.1.