Για την προβολή περισσότερων αναρτήσεων πιέστε στο τέλος κάθε σελίδας "παλαιότερες αναρτήσεις". Δεν υπάρχει κανένα οικονομικό όφελος για τον Blogger από τη σελίδα αυτή...

Καταλύτες Αυτοκινήτων και Λήπτης λ, (δύο δωρεάν e-books).

Διατίθενται δωρεάν τα δύο νέα μας e-books σε μορφή pdf:
1. Νέες Τεχνολογικές Εξελίξεις στους Καταλύτες Αυτοκινήτων 
2. Αισθητήρας Οξυγόνου -Λήπτης λ
Είναι έγχρωμα με σύγχρονη ύλη πάνω στα θέματα καταλυτικών μετατροπέων και αισθητήρων οξυγόνου των οχημάτων, (έκδοση Οκτώβριος 2018).
Περιλαμβάνουν πλούσιο φωτογραφικό υλικό σε σχήμα Β5. 
Από αυτήν μας την προσπάθεια δεν υπάρχει κάποιο οικονομικό όφελος ούτε γίνεται έμμεση ή άμεση διαφήμιση.  

Σχέδιο Μαθήματος, Ηλεκτρονικός Σχεδιασμός Διδασκαλίας (Learning Design)

CLICK για μεγέθυνση.
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούσαν να είναι τυπικοί, μέχρι και πριν από μερικά χρόνια, συμπλήρωναν το Σχέδιο Μαθήματος σε ειδικό έντυπο σχεδιασμού. Τη σημερινή εποχή έχουν αναπτυχθεί καινοτόμα εργαλεία μαθησιακού σχεδιασμού που βοηθάνε τους εκπαιδευτικούς να αναπτύσσουν σχέδια μαθήματος πολύ πιο εμπλουτισμένα και αναλυτικά με σύγχρονες ηλεκτρονικές μεθόδους. 

Καινοτομία του ψηφιακού διδακτικού σεναρίου σε σχέση με τους παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας.

Η εφαρμογή ενός ψηφιακού διδακτικού σεναρίου στο εργαστήριο επιβάλλει τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή από το μαθητή, με τη μέθοδο επίλυσης προβλήματος. Ο συνδυασμός αυτός είναι καινοτομία σε σχέση με όσα προβλέπουν τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Σε αυτά, σήμερα, δεν υπάρχει αναφορά των λέξεων καινοτομία, πείραμα, S.T.E.M, ψηφιακό διδακτικό σενάριο, εκπαιδευτικά λογισμικά, μοντέλο προσομοίωσης, επίλυση προβλήματος. 

Πρώτη παγκοσμίως παρουσίαση της ανάλυσης φάσματος φωτός σε πυρακτωμένη αντίσταση.

Στην ανάρτηση αυτή παρουσιάζεται ένα πιλοτικό παράδειγμα σε έναν διαφορετικό τρόπο χρήσης του ελεύθερου λογισμικού Tracker Video Analysis. Ως γνωστόν  το συγκεκριμένο λογισμικό είναι δωρεάν και παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης κίνησης μέσα από video. Βρίσκει μεγάλη εφαρμογή στη θεματολογία της επιστήμης της Φυσικής. Καταφέραμε με τη βοήθεια του Tracker και αναπτύξαμε δύο διαφορετικής μορφής αναλύσεις φάσματος φωτός από ένα video.  Είναι ένα καλό παράδειγμα για ανάπτυξη εφαρμογών σε άλλα μαθήματα με μεθοδολογία STEM.

S.T.E.M. με απλά λόγια...

  Στη διδασκαλία με μεθοδολογία STEM υπάρχει μετασχηματισμός της δασκαλοκεντρικής μεθόδου μάθησης στην ανακαλυπτική - διερευνητική μάθηση. Ο μαθητής εμπλέκεται δημιουργικά και συνεργατικά με τους συμμαθητές του, προκειμένου να δώσουν από κοινού λύσεις σε προβλήματα που τίθενται από τον εκπαιδευτικό (επίλυση προβλήματος).

STEM στην Ελλάδα της κρίσης (άρθρο του blogger)

H μεθοδολογία STEM και οι προοπτικές της στη χώρα μας.

Σύνοψη άρθρου: πρόκειται για μία καινοτόμο μέθοδο διδασκαλίας που εντάσσει στην εκπαιδευτική διαδικασία τρεις τουλάχιστον επιστήμες. Διαφαίνεται ότι θα ενταχθεί στη μεθοδολογία της διδασκαλίας τα επόμενα χρόνια, στη χώρα μας.

STEM στην Εκπαίδευση (με παραδείγματα)

Η Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά και την Επιστήμη των Μηχανικών, για την οποία έχει γίνει μεγάλη συζήτηση τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κοινότητας, εκφράζεται με το ακρωνύμιο STEMΑν αναζητηθεί το ακρωνύμιο αυτό στη Wikipedia θα παρατηρηθεί ότι γίνεται αναφορά για μια καινοτόμο προσέγγιση που εντάσσει στην εκπαιδευτική διαδικασία, όχι μόνο τις βασικές Επιστήμες αλλά επίσης την Τεχνολογία, τη Μηχανική-Μηχανολογία και τα Μαθηματικά.

Τι είναι το S.T.E.M. στην Εκπαίδευση και ποιες οι προοπτικές του ;

STEM είναι το πρόγραμμα σπουδών που βασίζεται στην ιδέα της εκπαίδευσης των μαθητών-φοιτητών ταυτόχρονα και συνδυαστικά σε τέσσερις συγκεκριμένους τομείς, την επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανολογία (μηχανική) και τα μαθηματικά, σε ένα δια-επιστημονικό επίπεδο και εφαρμόζεται με συγκεκριμένη μέθοδο προσέγγισης. Αντί να διδάσκονται οι προαναφερόμενοι κλάδοι ως ξεχωριστά και διακριτά μαθήματα, η μεθοδολογία STEM τους ενσωματώνει σε ένα συνεκτικό μοντέλο μάθησης που βασίζεται σε πραγματικές εφαρμογές

Επιστημονικό Άρθρο του Blogger στο Συνέδριο της ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΤΠΕ 2017.

Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει εργασία που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό συνέδριο ΑΣΠΑΙΤΕ - ΕΤΠΕ 2017. Η ανάρτηση του τόμου των πρακτικών του συνεδρίου έγινε με ISSN 2529-0924 και ISBN 978-618-83186-0-1 στη διεύθυνση http://www.etpe.gr περιλαμβάνει περισσότερα από 110 επιστημονικά άρθρα.
Σε αυτό μελετάται η επίδραση της εφαρμογής ψηφιακού διδακτικού σεναρίου στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Το σενάριο αναπτύχθηκε με προσέγγιση STEM και είναι αναρτημένο στην υποκοινότητα Mechanic Engineering  της κοινότητας Easy Java Simulations, της πλατφόρμας ODS-ISE  (Open Discovery Space–Inspiring Science Education).

FRONT PANEL DESIGNER και όχι μόνο…

Click στη φωτο για μεγέθυνση.
Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον ελεύθερο λογισμικό είναι το Front Panel Designer. Με αυτό μπορούμε να σχεδιάσουμε προσόψεις κουτιών για κατασκευές που μπορεί να κάνουμε στο πλαίσιο της STEM εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα, να τοποθετήσουμε την πλακέτα και τα παρελκόμενα του Arduino μέσα σε ένα πλαστικό ή μεταλλικό κουτί. 

Πρώτη Παγκοσμίως Ανάρτηση Ψηφιακού Διδακτικού Σεναρίου σε Πλατφόρμα Moodle.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που πρώτοι παγκοσμίως καταφέραμε  και αναπτύξαμε ψηφιακό εκπαιδευτικό σενάριο, το οποίο ενσωματώνει προσεγγίσεις S.T.E.M. (Science, Technology, Engineering, Mathematics) σε πλατφόρμα Moodle και συγκεκριμένα της γνωστής μας Gnomio. 
Το ψηφιακό σενάριο έχει αναπτυχθεί για μάθηση μέσω σταθερών και κινητών συσκευών (Mobile learning). 

Ανάπτυξη μαθήματος στο CourseLab 2.7 και ανάρτησή του σε πλατφόρμα Moodle.

Σε αυτήν την ανάρτηση παρουσιάζουμε το εκπληκτικό CourseLab 2.7. Το εκπαιδευτικό αυτό λογισμικό είναι ένα ισχυρό, αλλά εύχρηστο εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης. Προσφέρει περιβάλλον εργασίας WYSIWYG* χωρίς την ανάγκη για προγραμματισμό. 

Άλλη μία δυνατότητα του Octave...

Ένα εξαιρετικό ελεύθερο (δωρεάν) λογισμικό είναι το OCTAVE 4.0 με το οποίο έχουμε ασχοληθεί και σε άλλη ανάρτηση στο παρόν ιστολόγιό που βρίσκεται στη διεύθυνση https://sv1ahh1.blogspot.com/.  
Αυτή τη φορά η εργασία μας πραγματοποιήθηκε στο OCTAVE GNU 5.1 αφορά το μάθημα των τηλεπικοινωνιών. Για download του λογισμικού στο linkhttps://www.gnu.org/.
Για τις ανάγκες της ανάρτησης αυτής καταχωρήσαμε τη μαθηματική σχέση ενός διπόλου (κεραίας) προγραμματίζοντας στο Octave GNU 5.1. 

MatLab σε μεθοδολογία STEM.

Ένα ιδιαίτερο επιστημονικό λογισμικό είναι το MATALB με το οποίο έχουμε ασχοληθεί ιδιαιτέρως για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών αντικειμένων για χρήση στη μεθοδολογία STEM στην εκπαίδευση. Θυμίζουμε την ανάρτηση μας στη διεύθυνση http://sv1ahh1.blogspot.com/. Θα ακολουθήσουν και άλλες αναρτήσεις  με χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού.
Η παρούσα ανάρτηση είναι μία εισαγωγή και γνωριμία με το λογισμικό αυτό. Η τιμή του είναι 2.000 ευρώ για lifetime χρήση με όλες τις αναβαθμίσεις ενώ για ετήσια χρήση 800 ευρώ. Όμως διατίθεται μία trial έκδοση δωρεάν για ένα μήνα.

Ιστολόγιο για τη διδασκαλία της τεχνολογίας αυτοκινήτου με προσέγγιση STEM.

Ο συνάδελφος κ. Γιάννης Καρατζάς Μηχανολόγος Εκπαιδευτικός με «MSc STEM στην εκπαίδευση» έχει αναπτύξει ένα εξαιρετικό ιστολόγιο με διδακτικό υλικό για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν την τεχνολογία αυτοκινήτου. Στο ιστολόγιο αυτό διατίθενται διδακτικά σενάρια, διαδραστικά video, θέματα μαθητείας ΕΠΑΛ κ.λπ.

2 Νέα Βιβλία με εφαρμογές STEM...


Οι καθηγητές κ.κ. Σαράντος Ψυχάρης και Κώστας Καλοβρέκτης προχώρησαν στην έκδοση δύο νέων καινοτόμων βιβλίων εξ ολοκλήρου έγχρωμα και σχήματος Α4. Απευθύνονται σε μαθητές δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου με πολύ καλή διάρθρωση δυσκολίας. Είναι δύο καινοτόμα και πρωτοποριακά βοηθήματα για εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εφαρμόσουν τη μεθοδολογία STEM στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο για μεθοδολογία STEM (Octave)

Click για μεγέθυνση.
Σχεδιασμός προφίλ καταλύτη στο Octave.

Το ελεύθερο λογισμικό Octave είναι παρόμοιο με το Mathematica. Οι δυνατότητες του είναι λιγότερες αλλά είναι ένα εξαιρετικό λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί επάξια ποικιλοτρόπως σε μεγάλο εύρος μαθημάτων διαφορετικών ειδικοτήτων. Η φαντασία μας θα πρέπει να δουλέψει...


Σύγκλιση Κομβικών δεξιοτήτων μαθητών/τριών έως το 2020 (transversal skills) ATS2020

Το Project ATS2020 (Assesment Transversal Skills) είναι ένα καινοτόμο σχέδιο στρατηγικής πειραματισμού και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμμετέχουν 17 εταίροι από 11 χώρες της Ε.Ε. 

Διδασκαλία της Ιστορίας με Μεθοδολογία STEM

Το μάθημα της ιστορίας θα ήταν πιο ευχάριστο και συναρπαστικό αν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε μια εικονική χρονο-μηχανή για να διερευνήσουμε τα γεγονότα του παρελθόντος. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαμε να προσφέρουμε εμπνευσμένα οράματα για πολιτιστικά και ιστορικά επιτεύγματα. 

STEM και σήματα MORSE

Η Microsoft τα τελευταία χρόνια καταβάλει προσπάθειες για την προώθηση της STEM Εκπαίδευσης. Παρέχει εξαιρετικό εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με το STEM

Παρουσίαση του STEM και CT από τον πρόεδρο της E3STEM.

Παρουσίαση για το STEM και την Υπολογιστική Σκέψη (computational thinking) του καθηγητή κ. Σαράντου Ψυχάρη σε εκδήλωση του ΕΛΛΑΚ 16-3-2019. Η παρουσίαση υπάρχει αναρτημένη στο παρακάτω link:

Το Εξαιρετικό Λογισμικό "Logger Pro" και σε κινητά!!!

Στην ανάρτηση αυτή παρουσιάζουμε ένα εξαιρετικό λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην μεθοδολογία STEM.
Το λογισμικό Logger Pro διατίθεται σε μία δωρεάν έκδοση (free download) με την ονομασία Lite απ’ ευθείας από την ιστοσελίδα της Vernier στη διεύθυνση:
Το πλήρες λογισμικό Logger Pro 3 παρέχεται (σήμερα αρχές 2019) αντί 339 USD όμως υπάρχει η φοιτητική έκδοση που κοστίζει μόνο 14 USD. Στο επόμενο link υπάρχουν οι οδηγίες κόστους και αγοράς του λογισμικού: https://www.vernier.com/products/software/lp/

Δημιουργία μοντέλου στο Excel

Click στη φωτο για μεγέθυνση.
Σε αυτήν την ανάρτηση παρουσιάζουμε υποδειγματική πρόταση μοντελοποίησης για την δημιουργία εκπαιδευτικού αντικειμένου με τη βοήθεια του Excel. Έτσι επιτυγχάνεται να γίνει πιο ελκυστική η διδακτική προσέγγιση του μαθήματος. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της εφαρμογής έχει λάβει ως παράδειγμα, τον υπολογισμό του διαστήματος από το γινόμενο της ταχύτητας με τον χρόνο. 

Άρθρο του εκπαιδευτικού Phd κ. Σαράντου Οικονομίδη

Ένα υπέροχο άρθρο του εκπαιδευτικού κυρίου Σαράντου Οικονομίδη (Phd) διευθυντή Ραλλείου Λυκείου Θηλέων  το οποίο αναρτήθηκε στις 22/3/2019 στην ομάδα του Facebook STEM και βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.facebook.com
Ο τίτλος του άρθρου είναι «Δραστηριότητα μοντελοποίησης της οριζόντιας βολής με τις διαστάσεις της υπολογιστικής σκέψης και της διαμορφωτικής αξιολόγησης»ΑΡΘΡΟ του καθηγητή κ. Σαράντου Ψυχάρη για την Οικονομία της γνώσης.

ΑΡΘΡΟ του καθηγητή κ. Σαράντου Ψυχάρη με θέμα: 

"Η Παιδεία ως παράγοντας διαμόρφωσης της Οικονομίας της Γνώσης"

αναρτήθηκε στις 26/2/2019 στην ιστοσελίδα money.gr
Το άρθρο βρίσκεται στη διεύθυνση :  

Επιστημονικό Άρθρο του Blogger στο Περιοδικό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Έχει δημιουργηθεί ένα εξαιρετικό επιστημονικό περιοδικό με τίτλο "Εκπαίδευση και Επιστήμες" και ανήκει στο τμήμα Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
Η ηλεκτρονική διεύθυνση του οποίου είναι: http://eduscience-uth.weebly.com/
Στη σελίδα του περιοδικού υπάρχουν λεπτομερείς οδηγίες για τη δημοσίευση άρθρων. 

6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση διοργανώνουν το 6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 18 έως 20 Οκτωβρίου 2019 στην Αθήνα (Μαράσλειο Διδασκαλείο, Μαρασλή 4).

Η ρομποτική στην εκπαίδευση μέσα από τη μεθοδολογία του STEM.

Ο Seymour Papert αναφέρει στο βιβλίο του «Νοητικές Θύελλες»: 
«Η μάθηση αποτελείται από το κτίσιμο συνόλων από υλικά και εργαλεία που μπορεί να χειριστεί και να χρησιμοποιήσει κανείς. Ίσως  στο κέντρο όλων, είναι η διαδικασία της εργασίας με ό,τι έχεις» (σελ 208).

Συνέντευξη του καθηγητή κ Σαράντου Ψυχάρη για τα σεμινάρια STEAM του ιδρύματος Κακογιάννη.

Ο καθηγητής κ. Σαράντος Ψυχάρης πρόεδρος της E3STEM στις 5/2/2019 έδωσε μία εξαιρετική συνέντευξη με θέμα τα σεμινάρια που εξελίσσονται στο ίδρυμα Κακογιάννη για το STEAMΗ συνέντευξη εδόθη στην κ. Κατερίνα Πουλοπούλου και στην εκπομπή της "Τι Παίζει?" στον δημοτικό ραδιοφωνικό σταθμό «Αθήνα 9.84». Για τα συγκεκριμένα σεμινάρια έχουμε αναφερθεί λεπτομερώς στην ανάρτησή μας:

Ποιοτική έρευνα για τη χρησιμότητα των ψηφιακών σεναρίων με προσέγγιση STEM.

Ποιοτική ανάλυση πέντε συνεντεύξεων για την χρησιμότητα των ψηφιακών διδακτικών σεναρίων


 Στην ανάρτηση αυτή παρουσιάζεται έρευνα του blogger που διεξήχθη με στόχο τον έλεγχο της επίδρασης, της εφαρμογής των ψηφιακών διδακτικών σεναρίων, στις διαθέσεις των εκπαιδευτικών. Ελήφθησαν πέντε συνεντεύξεις από εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν σε εφαρμογή ψηφιακού διδακτικού σεναρίου. 


Nvivo για ποιοτική έρευνα της επιστημολογίας του STEM.

Στις έρευνες χρησιμοποιούνται συνήθως δύο μέθοδοι ανάλυσης η ποσοτική και η ποιοτική. Η ποιοτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκεί που δεν υπάρχουν μαθηματικά δεδομένα για επεξεργασία, όπως για παράδειγμα η ανάλυση συνεντεύξεων, κάποιου φύλου παρατηρήσεων ή κάποιου άρθρου για εξαγωγή αποτελεσμάτων.

Παρουσίαση με θέμα: Υπολογιστική Σκέψη και STEM του καθηγητή κ. Σαράντου Ψυχάρη.

Ο καθηγητής κ. Σαράντος Ψυχάρης ήταν ο πρώτος που έφερε στην Ελλάδα το STEM σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο παιδαγωγικό τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στη διδακτική του STEM στην Αγγλία. Είναι πρόεδρος της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Ένωσης STEM (E3STEM). 
Το καλοκαίρι του 2017 στο θερινό σχολείο εκπαιδευτικής ρομποτικής παρουσίασε μία ενδιαφέρουσα πρόταση, που είχε σαν θέμα: «Η υλοποίηση της υπολογιστικής σκέψης και του STEM μέσω του υπολογιστικού πειράματος». Οι 86 σελίδες την καθιστούν κατατοπιστικότατη για το θέμα που διαπραγματεύεται. Στο Blog μας υπάρχουν και άλλες αναρτήσεις για την υπολογιστική σκέψη όπως η ανάρτηση στο Link: https://sv1ahh1.blogspot.com/2018/04/computational-thinkingct.html

Το Αστεροσκοπείο Αθηνών ανοίγει τις πύλες του στο STEM !!!

CLICK για μεγέθυνση
Ο επόμενος κύκλος της δράσης "Διαστημικές Αποστολές.. από τη Γη στο Διάστημα" ξεκινά το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου, στο Κέντρο Επισκεπτών Θησείου.
Αφορά μαθητές από 10-13 ετών, οι οποίοι μέσω της διεπιστημονικότητας και του STEM εισάγονται σε θέματα Διαστημικής Φυσικής και Αστρονομίας. Οι νεαροί μαθητές καλούνται να ανακαλύψουν τον μαγικό κόσμο του διαστήματος, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας μια διαστημική αποστολή! Βασικό άξονα της δράσης αποτελεί η διεπιστημονικότητα, ώστε με τρόπο ευχάριστο και εκπαιδευτικό να συνδυάσουν την Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη Μηχανολογία και τα Μαθηματικά.

Η αποστολή του ειδικού γραφείου για το STEM του Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ.

Η εκπαίδευση με μεθοδολογία STEM είναι σημαντική για όλους μας. Αυτό έχει καταστεί σαφές μέσα από την αρθρογραφία μας στις εκπαιδευτικές πύλες και ενημερωτικές ιστοσελίδες. Η σημαντικότατη προσφορά της στην εκπαίδευση και την οικονομία των χωρών όπου εφαρμόζεται έχει δειχθεί πολλάκις με παραδείγματα.

Τι δεν καταλαβαίνουν στη χώρα μας για την αναγκαιότητα ένταξης του STEM στην εκπαιδευτική διαδικασία ?

Το 2015, το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ, σε συνεργασία με τα Αμερικανικά Ινστιτούτα Έρευνας (AIR), συγκάλεσε μια σειρά 1,5-ημερών workshops (εργαστήρια) με προσκεκλημένους εμπειρογνώμονες και προβεβλημένους επιστήμονες στην τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM) που διδάσκουν και διαμοιράζουν τις ιδέες τους για ένα καινοτόμο μέλλον της STEM εκπαίδευσης.
Σχεδόν 30 άτομα που αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα εμπειρογνωμόνων, συνέβαλαν σε αυτό το έργο της έρευνας για την προσφορά της μεθοδολογίας του STEM στην εκπαίδευση.  

Επιστημονικό άρθρο του Blogger με μέλη της Ένωσης E3STEM.

Ο Blogger σε συνεργασία με μέλη της Ε3STEM συμμετείχαμε στο Πανελλήνιο Συνέδριο Scientix για την εκπαίδευση STEM και δημοσιεύσαμε ένα εξαιρετικού ενδιαφέροντος άρθρο με θέμα: «Υπολογιστική Παιδαγωγική: Μια πρόταση εισαγωγής του STEM στην εκπαίδευση για την Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας και την Παιδαγωγική επάρκεια στις Επιστήμες των Μηχανικών και τις Θετικές Επιστήμες». Το άρθρο αυτό είναι αναρτημένο στη διεύθυνση: https://www.academia.edu/  

Άρθρο για EJS και ARDUINO, (ΕΤΠΕ 2017)

Από τους κ.κ. Σαράντο Ψυχάρη και Δημήτρη Μαστροδήμο παρουσιάσθηκε ένα εξαιρετικό επιστημονικό άρθρο στο συνέδριο της ΕΤΠΕ 2017 που εξελίχθηκε στις 21 και 22 Απρίλη 2017 στην ΑΣΠΑΙΤΕ. Το θέμα της εργασίας αυτής ήταν «Επιμορφωτικό Εργαστήριο: Εξοικείωση με το λογισμικό Easy Java Simulations και το μικροελεγκτή τύπου Arduino για δημιουργία προσομοιώσεων STEM».
Το άρθρο αυτό αναφέρεται στον συνδυασμό της χρήσης του λογισμικού Easy Java Simulations και του μικροελεγκτή τύπου Arduino, για την δημιουργία απλών υπολογιστικών μοντέλων προσομοιώσεων.

A for Art! Το ‘Α’ του STEAM στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης!

Σχέδιο χωρίς τίτλο 4
Από 2 Φεβρουαρίου 2019 κάθε Σάββατο και Κυριακή

Αλήθεια, πως μπορεί να συνδεθεί η Τέχνη με την Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη Μηχανική, τα Μαθηματικά;

Tο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και η Ελληνική Εκπαιδευτική Ένωση S.T.E.M. (Ε3STEM – Science | Technology | Engineering | Mathematics - www.e3stem.edu.gr) συν-διοργανώνουν μια σειρά από εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες μαθητές και εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε διαδραστικά και αλληλεπιδραστικά εργαστήρια STEAM.

Νέο βιβλίο για το STEM με δραστηριότητες και ασκήσεις.

Οι καθηγητές κ.κ. Σαράντος Ψυχάρης και Κώστας Καλοβρέκτης προχώρησαν στην έκδοση ενός νέου καινοτόμου και εξαιρετικού βιβλίου με 210 σελίδες εξ ολοκλήρου έγχρωμο και σχήματος Α4. Ο τίτλος αυτού STEM ON. Οι εκδόσεις είναι Varmar publications (Εκδόσεις Βαρβαρήγου τηλ. 2104285934). Στα περιεχόμενα που φαίνονται στην παρακάτω εικόνα ξεχωρίζουν οι δραστηριότητες για arduino, μαγνητικό πεδίο και ρομποτική. Κύριο ρόλο παίζουν η θερμότητα, η ηλιακή ακτινοβολία και η πράσινη ενέργεια. Απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου με πολύ καλή διάρθρωση δυσκολίας. Είναι ένα πρωτοποριακό βοήθημα για εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εφαρμόσουν τη μεθοδολογία STEM στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

STEM με ERASMUS+ KA1

Welcome to the Inspiring Science Education Academy 2019
The aim of the Inspiring Science Education International Summer Academy is to support the modernisation of science education and training, including in curricula, assessment of learning outcomes and the professional development of teachers and trainers, as well as to the wide adoption of the recommendations of the Rocard Report "A new Pedagogy for the Future of Europe" (Rocard et al., 2007), that sets the basics for the introduction of the Inquiry Based approach in the science curricula of the Member States.

Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ με STEM?

Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ με 2.325 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

   Θα παραθέσουμε σκέψεις και ερωτήματα που μας έρχονται στο μυαλό μελετώντας τη νέα Υπουργική Απόφαση Φ25α/220800/Δ4 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5883/31-12-2018, την τελευταία μέρα του χρόνου.

Συνδιοργάνωση Σεμινάριων STEAM της E3STEM με το Ίδρυμα Κακογιάννης.

A for Art!
Το ‘Α’ του STEAM στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης! 


Από 2 Φεβρουαρίου 2019 κάθε Σάββατο και Κυριακή.
Αλήθεια, πως μπορεί να συνδεθεί η Τέχνη με την Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη Μηχανική, τα Μαθηματικά; 

Ένας χρόνος E3STEM...


Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη της E3STEM για την ολοκληρωμένη και καθοριστικής σημασίας προσπάθεια της διάδοσης του STEM στην Ελλάδα. Στη συνέχεια παρατίθεται το newsletter της ένωσης:


Επιστημονικό Άρθρο του Blogger στο ScientiX

Μέλη της Ε3STEM συμμετείχαν στο Πανελλήνιο Συνέδριο Scientix για την εκπαίδευση STEM και δημοσίευσαν άρθρο με θέμα: «Υπολογιστική Παιδαγωγική: Μια πρόταση εισαγωγής του STEM στην εκπαίδευση για την Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας και την Παιδαγωγική επάρκεια στις Επιστήμες των Μηχανικών και τις Θετικές Επιστήμες»

Επιστολή του Ομίλου Ραδιοερασιτεχνών Κύπρου που αναφέρεται και στο STEM.

Πιέζοντας στο link https://view.publitas.com/ ανοίγει η συγκινητική επιστολή του συναδέλφου ραδιοερασιτέχνη Νέστορα Ιακωβίδη (5Β4ΑΗΖ) στον Υπουργό (ΨΠΤΕ) κ. Νίκο Παππά για το θεωρούμενο από εμάς επερχόμενο μαύρο στους ραδιοερασιτέχνες. 
Αξίζει τον κόπο να μελετηθεί μέχρι και την τελευταία λέξη της. Το συγκινησιακό φορτίο που μεταφέρει στις γραμμές της είναι τεράστιο και τεκμηριωμένο με άγνωστα στοιχεία. Θα πρέπει ο Υπουργός και οι συν αυτόν συνεργάτες να τη μελετήσουν καλά.  
Η αναφορά στο STEM και τους ραδιοερασιτέχνες στην πρώτη σελίδα είναι σημαντική.

Ετήσιο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εξειδίκευσης Εκπαιδευτών S.T.E.M.

Ετήσιο πρόγραμμα επιμόρφωσης εξειδίκευσης εκπαιδευτών στο STEM. 

Κέντρο Επιμόρφωσης & δια Βίου Μάθησης 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

(Τμήμα Πληροφορικής)//Συνεργασία με την  Ελληνική Εκπαιδευτική Ένωση STEM 

Η Επιστημονική Ελληνική Ένωση STEM (E3STEM) συμμετέχει σε διαστημικό εγχείρημα...

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018 09:38
Μαθήματα τηλεπληροφορικής στο 6ο Λύκειο Καλαμάτας
Γράφτηκε από την  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑOnline
Ένα καινοτόμο πρόγραμμα, ανοιχτό στο ευρύτερο μαθητικό και διδακτικό κοινό, ξεκινά η διαστημική μαθητική ομάδα Καλαμάτας.