Για την προβολή περισσότερων αναρτήσεων πιέστε στο τέλος κάθε σελίδας "παλαιότερες αναρτήσεις". Δεν υπάρχει κανένα οικονομικό όφελος για τον Blogger από τη σελίδα αυτή...

Επιστημονικό Άρθρο του Blogger στο Συνέδριο της ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΤΠΕ 2017.

Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει εργασία που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό συνέδριο ΑΣΠΑΙΤΕ - ΕΤΠΕ 2017. Η ανάρτηση του τόμου των πρακτικών του συνεδρίου έγινε με ISSN 2529-0924 και ISBN 978-618-83186-0-1 στη διεύθυνση http://www.etpe.gr περιλαμβάνει περισσότερα από 110 επιστημονικά άρθρα.
Σε αυτό μελετάται η επίδραση της εφαρμογής ψηφιακού διδακτικού σεναρίου στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Το σενάριο αναπτύχθηκε με προσέγγιση STEM και είναι αναρτημένο στην υποκοινότητα Mechanic Engineering  της κοινότητας Easy Java Simulations, της πλατφόρμας ODS-ISE  (Open Discovery Space–Inspiring Science Education).
Έχουν χρησιμοποιηθεί δύο εκπαιδευτικά λογισμικά ανοικτού κώδικα για τη διδασκαλία του μαθήματος “Καταλυτικός Μετατροπέας Αυτοκινήτου”. 

Είναι ανεπτυγμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε υπάρχει εμπλοκή κλάδων επιστημών όπως Μαθηματικά, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας, Μηχανικής και Τεχνολογίας.  Αυτό εξ ορισμού είναι  μεθοδολογία  S.T.E.M. Η εφαρμογή και αξιολόγηση του σεναρίου έγιναν στην αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς (2016-2017), με δείγμα  “επιλογής” σαράντα (40) εκπαιδευτικούς Μηχανολόγους όλων των κλάδων, της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Για την ανάλυση και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό ποσοτικής ανάλυσης SPSS 17. Η έρευνα καταδεικνύει ότι η πιλοτική εφαρμογή του σεναρίου προάγει και βελτιώνει την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι διαθέσεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών είναι θετικότατες για την ένταξη ανάπτυξης και εφαρμογή σεναρίων στην εκπαιδευτική τους διαδικασία. Από την έρευνα αναδεικνύεται  η διάθεση των συμμετεχόντων για συνεργασία με άλλες ειδικότητες. Το άρθρο αυτό έχει δημοσιευθεί στα πρακτικά του συνεδρίου στο link :  ΕΤΠΕ ΑΣΠΑΙΤΕ 2017.