*** Τα κείμενα των 300 και πλέον αναρτήσεων, αυτού του ιστολογίου, έχουν γραφτεί εξ ολοκλήρου από τον Blogger *** Από την "Αρχική Σελίδα" πιέζοντας στο κάτω μέρος δεξιά "Παλαιότερες Αναρτήσεις" μεταβαίνουμε στην επόμενη 50αδα *** Σύμφωνα με το Google Safe Browsing το ιστολόγιο αυτο είναι ιδιαίτερα ασφαλές. ***

Please Translate to Your Language:

Σύγκλιση Κομβικών δεξιοτήτων μαθητών/τριών (transversal skills) ATS2020

Το Project ATS2020 (Assesment Transversal Skills) είναι ένα καινοτόμο σχέδιο στρατηγικής πειραματισμού και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμμετέχουν 17 εταίροι από 11 χώρες της Ε.Ε. 

Παρέχει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο μάθησης για την ενίσχυση των κομβικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών στο πλαίσιο των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών. Προσφέρει νέες προσεγγίσεις καινοτόμα “εργαλεία” στους εκπαιδευτικούς προκειμένου να βοηθηθούν στο σκοπό της ανάπτυξης των κομβικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί για την καινοτομία τις δεξιότητες όπως και τις προσεγγίσεις S.T.E.M. 

Οι κομβικές δεξιότητες αναφέρονται σε ένα ευρύ φάσμα βασικών δεξιοτήτων που είναι γνωστό, ότι είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία στο σχολείο οποιασδήποτε βαθμίδας. Στις κομβικές δεξιότητες περιλαμβάνονται: η ικανότητα να λειτουργεί ο μαθητής/τρια με κριτική σκέψη, να λαμβάνει πρωτοβουλίες, να χρησιμοποιεί ψηφιακά “εργαλεία”, να επιλύει προβλήματα και να εργάζεται συλλογικά - συνεργατικά.  

Το έργο ATS2020 έχει ως στόχο την παροχή στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές/τριες ένα καινοτόμο μοντέλο μάθησης το οποίο θα υποστηρίζει την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των συγκεκριμένων δεξιοτήτων που ενσωματώνονται στη διδασκαλία και στη μάθηση. Αυτό το μοντέλο πρέπει να εφαρμοσθεί και να αξιολογηθεί σε ένα μεγάλου εύρους πιλοτικό project που περιλαμβάνει συστάσεις, προτροπές τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η UNESCO στην προσπάθεια για την ανάπτυξη των κομβικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών έχει κάνει μελέτες που έγιναν για την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (T.V.E.T.) σε πολλές ομαδοποιημένες χώρες, με κοινά χαρακτηριστικά. Οι μελέτες έγιναν στην Τεχνική Εκπαίδευση με τη σκέψη ότι εκεί συναντώνται οι δεξιότητες αυτές σε ιδιαίτερα μεγάλη έκταση.  Οι μαθητές/τριες των γενικών σχολείων δεν μπορούν να αναπτύξουν τις κομβικές τους δεξιότητες σε σχέση με  αυτοί των τεχνικών σχολείων. Μια από αυτές τις μελέτες είναι η  Asia-Pacific Education System Review Series No. 9 που αφορά τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας,  Republic of Korea, Βrunei Darussalam, Kingdom of Thailand. 

Η μελέτη στην οποία αναφερόμαστε προτείνει στη Δημοκρατία της Κορέας, ότι εκτός από την πρόσθετη κατάρτιση των εκπαιδευτικών, σε θέματα καινοτομιών για την ανάπτυξη των κομβικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών, θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες να αναπτυχθούν διάφορα πρότυπα – υλικά που θα μπορούν ο εκπαιδευτικοί της Τεχνικής Εκπαίδευσης να τα χρησιμοποιούν. Αντί να ζητά από μεμονωμένα σχολεία και εκπαιδευτικούς να προετοιμάσουν το δικό τους υλικό η Κεντρική Κυβέρνηση θα πρέπει να διευκολύνει παρέχοντας σε όλα τα σχολεία τα κατάλληλα υλικά και λογισμικά. Περίπου η ίδια πρόταση ισχύει και για τις υπόλοιπες δύο χώρες, από τη συγκεκριμένη μελέτη. Μια μικρή διαφοροποίηση γίνεται μόνο για το Σουλτανάτο του Brunei που φαίνεται ότι μεμονωμένα οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν μεθόδους ανάπτυξης των κομβικών δεξιοτήτων.  


Η σχετική ιστοσελίδα  βρίσκεται στη διεύθυνση http://ats2020.eu/greece, σε αυτήν υπάρχουν πολλές δράσεις από Ελληνικά σχολεία.


(Η εικόνα είναι από την ιστοσελίδα του ATS2020)

Πολύδωρος Σταυρόπουλος  

Εκπαιδευτικός Μηχανολόγος

MSc STEM στην Εκπαίδευση

Παιδαγωγικό τμήμα ΑΣΠΑΙΤΕ


Διαχειριστής: Πολύδωρος Σταυρόπουλος, Μηχανολόγος Εκπαιδευτικός, MSc STEM in Education (Παιδαγωγικό Τμήμα ΑΣΠΑΙΤΕ), Επιθεωρητής Ασφάλειας, Υγείας και Ποιοτικού Ελέγχου, Συγγραφέας, Μεταφραστής, Αmbassador STEM Scientix. Επικοινωνία : sv1ahh@otenet.gr

O Blogger είναι Πρέσβης STEM Scientix

Επισκέψεις από τον Ιούνιο 2017