Για την προβολή περισσότερων αναρτήσεων πιέστε στο τέλος κάθε σελίδας "παλαιότερες αναρτήσεις". Δεν υπάρχει κανένα οικονομικό όφελος για τον Blogger από τη σελίδα αυτή...

Στατιστικά Κρίσεων Δ/ντών Σχολείων Πειραιά 2017

ΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΥΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 2017 

Μόνο σε 9 Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις 58 μπήκαν βαθμοί μικρότεροι από 3 στη συνέντευξη και μία από αυτές ήταν και η ΔΔΕ Πειραιά. 
Το άριστα στη συνέντευξη ήταν τα 8 μόρια.
Τα σχολεία για την τοποθέτηση νέων διευθυντών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Πειραιά ήταν 144 (για τις κρίσεις του 2017).

Οι υποψήφιοι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του Πειραιά ήταν 242 και προσήλθαν στη συνέντευξη 239.
178 είχαν πάνω από 12 μόρια στα αντικειμενικά κριτήρια. 
100 είχαν πάνω από 14 μόρια στα αντικειμενικά κριτήρια. 
62 υποψήφιοι είχαν πάνω από 16 μόρια. Αυτοί θεωρούνται ιδιαίτερα προσοντούχοι. Μερικοί όμως από αυτούς κατέβηκαν δεκάδες θέσεις στον πίνακα. 
40 υποψήφιοι πήραν κάτω από 6 στη συνέντευξη αν και είχαν περισσότερα από 12 μόρια στα αντικειμενικά κριτήρια.
142 Υποψήφιοι ανέβηκαν στον πίνακα από 1 έως  63 θέσεις !!! με τη βοήθεια της συνέντευξης.
89 υποψήφιοι κατέβηκαν από 1 έως 120 θέσεις !!! με τη βοήθεια της συνέντευξης.


ΟΛΟΙ οι υποψήφιοι διευθυντές που "κατέβαιναν" στα ψηφοδέλτια των ΣΥΝΕΚ (ΣΥΡΙΖΑ) και ΔΑΚΕ (Ν.Δ.) (έχουν δημοσιοποιηθεί στη διαύγεια) "τα πήγαν εξαιρετικά καλά" και αρίστευσαν στη συνέντευξη έτσι τοποθετήθηκαν όλοι διευθυντές (περίπου 25). H πλειονότητά τους είχε από 11,55 έως 15 μόρια. Αρκετοί προσοντούχοι υποψήφιοι που είχαν πάνω από 15 μόρια στα αντικειμενικά κριτήρια και δεν ήταν υποψήφιοι σε ψηφοδέλτια παρατάξεων "δεν τα πήγαν καλά" στη συνέντευξη και δεν τοποθετήθηκαν διευθυντές. Αυτό είναι ένα σημαντικό στατιστικό στοιχείο!!!

Η βάση για να τοποθετηθεί ένας υποψήφιος ως διευθυντής στην επαγγελματική εκπαίδευση (ΕΠΑΛ) ήταν 20,20 ενώ για τη Γενική (Λύκεια Γυμνάσια) ήταν λίγο χαμηλότερη λόγω των νησιών 15,71.

Click για μεγέθυνση


Στο παραπάνω διάγραμμα, στην οριζόντια γραμμή (άξονα) εμφανίζονται οι θέσεις των υποψηφίων κατά σειρά μορίων στα αντικειμενικά κριτήρια από αριστερά προς τα δεξιά. Στον αριστερό κατακόρυφο άξονα εμφανίζεται η πτώση ή η άνοδος των υποψηφίων σε αριθμό θέσεων.
Αριστερά είναι ο πρώτος υποψήφιος στον ενιαίο πίνακα με τα περισσότερα μόρια στα αντικειμενικά κριτήρια και δεξιά ο τελευταίος με τα λιγότερα. Η καμπύλη που μοιάζει με κυματομορφή δείχνει πόσες θέσεις ανέβηκε κάθε υποψήφιος ή πόσες κατέβηκε. 
Για παράδειγμα, στο διάγραμμα, ο υποψήφιος που βρισκόταν στη 14η θέση του ενιαίου πίνακα μορίων (αριστερά) κατέβηκε 120 θέσεις !!! αν και διέθετε την εξαιρετικά υψηλή μοριοδότηση 17,8 μορίων. Η βαθμολόγηση της συνέντευξης του ήταν 2,3 μόρια!!! Έτσι βρέθηκε ουραγός στον πίνακα λόγω του χαμηλού βαθμού που έλαβε στη συνέντευξη από τα μέλη του συμβουλίου επιλογής (ΠΥΣΔΕ Πειραιά). Το άριστα της συνέντευξης θυμίζουμε ήταν τα 8 μόρια. Ο blogger με την υψηλή μοριοδότηση των 16,3 μορίων βαθμολογήθηκε με 3,88 και κατήλθε 91 θέσεις στον πίνακα !!!
Φαίνεται λοιπόν καθαρά στο διάγραμμα ότι πολλοί υποψήφιοι βρέθηκαν κάτω από τον οριζόντιο άξονα κατεβαίνοντας δεκάδες θέσεις και μάλιστα υπάρχει συνωστισμός σε προσοντούχους υποψηφίους που πέφτουν πολλές δεκάδες θέσεις με τη βοήθεια του ασανσέρ της συνέντευξης. Έτσι δεν έγιναν διευθυντές παρότι είχαν εξαιρετικά προσόντα. 'Αν προσέξουμε στο διάγραμμα υποψήφιοι που ήταν δεξιά στην οριζόντια γραμμή με λίγα προσόντα ανέβηκαν πάνω από τον οριζόντιο άξονα δεκάδες θέσεις και έγιναν διευθυντές σχολείων. 
Για παράδειγμα, υποψήφιος που βρισκόταν στη θέση 197 ανέβηκε 63 θέσεις γιατί τα "πήγε" εξαιρετικά καλά στη συνέντευξη. Άλλος υποψήφιος από την 175 θέση ανέβηκε 50 θέσεις και έφτασε στην 125 και έγινε οριακά διευθυντής αφού ήταν από αυτούς που τα πήγε εξαιρετικά καλά στη συνέντευξη, πήρε άριστα 8... Με 0,02 λιγότερα μόρια στη συνέντευξη δεν θα ήταν εφικτό να γίνει διευθυντής !!!
Για να βρούμε τη γραμμή τάσης στο διάγραμμα, χρησιμοποιήσαμε τη συνάρτηση LINEST. Η συνάρτηση αυτή χρησιμοποιεί τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Συμβολίζεται με κόκκινο χρώμα. 
Συμπέρασμα:  
Αρκετοί υποψήφιοι με λίγα μόρια στα αντικειμενικά κριτήρια "τα πήγαν" εξαιρετικά καλά στη συνέντευξη. Φαίνονται στο διάγραμμα από την θέση 100 έως και τη 200 που η κυματομορφή ανεβαίνει δεκάδες θέσεις.
Αυτοί που διέθεταν πολλά μόρια στα αντικειμενικά κριτήρια (μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, δεύτερα πτυχία, πολλές πιστοποιήσεις, συγγραφές βιβλίων, αποδεικτικά ξένων γλωσσών κ.λπ.) δεν τα κατάφεραν στη συνέντευξη! 

Ο υπουργός κ. Γαβρόγλου σε απάντηση επίκαιρης ερώτησης του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ κ. Παπαηλιού είπε επί λέξη (Δευτέρα 30/10/2017, 18.00). 

"Οι συνεντεύξεις, όπως γνωρίζετε, έχουν ένα αμαρτωλό παρελθόν. Εμείς την επαναφέραμε, θεωρώντας ότι με το μικρό ποσοστό που έχει, θα παίξει τον ρόλο της."


Ο αναγνώστης αυτής της ανάρτησης ενδέχεται να σκεφτεί "εντάξει δεν τα είπαν καλά στο συμβούλιο κατά τη συνέντευξη και γι΄ αυτό ο χαμηλός βαθμός".

Στις παραγράφους 6ζ και 7α του άρθρου 1 του Ν. 4473 ΦΕΚ78/30-5-2017 αναφέρεται ότι τα μέλη του συμβουλίου όφειλαν να συνεκτιμήσουν : 
 τον υπηρεσιακό μας φάκελο
τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητάς μας και
την γνώμη των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών.

Η δικαιοσύνη ερευνά μετά από μηνύσεις υποψηφίων διευθυντών αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία.